admin.samp-msp.sk
Memorandum o spolupráci - Slovenská asociácia malých podnikov
Dňa 24. júla 2017 Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov podpísala s Asociáciou priemyselných zväzov Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu v oblasti operačného programu Efektívna verejná správa. Tešíme sa na spoluprácu.