admin.samp-msp.sk
SNEM SAMP 2017 - Slovenská asociácia malých podnikov
Dňa 15. júna 2017 sa uskutočnil 16. výročný snem SAMP. Bolo prerokovaná Správa o činnosti za rok 2016/2017, Správa o hospodárení v roku 2016, Návrh rozpočtu na rok 2017 a prebehli voľby prezidenta, prezídia a dozornej rady SAMP. Snem ocenil za aktívnu prácu viacerých členov a spolupracujúce organizácie. Potvrdil prijatie ôsmych kolektívnych členov. Snemu sa [ ... čitaj viac ... ]