admin.samp-msp.sk
Medzinárodný strojársky veľtrh - Slovenská asociácia malých podnikov
Dňa 23.-26. mája 2017 sa v Nitre uskutočnil 24. medzinárodný strojársky veľtrh a 23. ročník veľtrhu ELO SYS SAMP sa zúčastnila na veľtrhu a spolu so Zväzom strojárskeho priemyslu SR mala vyhradený prezenčný stánok na veľtrhu, ktorý navštívil aj štátny tajomník Rastislav Chovanec. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so Zväzom a ďalší strojársky veľtrh.