admin.samp-msp.sk
Konzultácie na MK SR - Slovenská asociácia malých podnikov
11.5.2016 rokovanie na MK SR Predložili sme stanovisko SAMP k návrhu zvýšených platieb za Rozhlasové a TV vysielanie (koncesné poplatky): 1. Návrh uvažuje s platbami zamestnávateľov v závislosti od počtu zamestnancov. Toto je duplicitné spoplatnenie úhrad RTVS. Zamestnanec uhrádza platby v svojej domácnosti. Nesúhlasíme s uplatňovaním tohto princípu. Jedná sa v podstate o platbu za [ ... čitaj viac ... ]