admin.samp-msp.sk
Prezídium SAMP 24.3.2016 - Slovenská asociácia malých podnikov
Dňa 24.3.2016 sa konalo Prezídium SAMP , na ktorom boli prerokované nasledovné témy : 1.,Riešenie alternatívnych zdrojov energie MSP 2.,Hlavné úlohy po Sneme SAMP 3.,Prerokovali sme hlavné úlohy a stratégie SAMP v období novej vlády SR / priority SAMP / 4.,Riešenie problematiky malých zdrojov tepla – MSP 5.,Prezident SAMP informoval o aktivitách SAMP od Snemu [ ... čitaj viac ... ]