admin.samp-msp.sk
1. Zasadnutie komisie NR SR pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov - Slovenská asociácia malých podnikov
Dňa 30.5.2016 sa prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka, CSc. zúčastnil 1. zasadnutia komisie NR SR pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov, ktorej predsedníčkou je Jana Kiššová . V. Sirotka je riadnym členom komisie a zastupuje tak záujmy SAMP v plnom rozsahu. Hlavným bodom zasadnutia komisie bolo zníženie administratívnej náročnosti zamestnania prvého [ ... čitaj viac ... ]