admin.samp-msp.sk
Upozornenie- Štatistický úrad Slovenskej republiky - Slovenská asociácia malých podnikov
Od 1.januára 2016 vznika podnikateľom a firmám zákonná povinnosť predkladať štatistické výkazy elektronicky. Elektronický zber údajov_TS