admin.samp-msp.sk
Memorandum - Slovenská asociácia malých podnikov
Ing. Vladimír Sirotka, CSc. prezident Memorandum Prieskum stavu podnikateľského prostredia a návrhy na jeho zlepšenie Dolu podpísané organizácie prerokovali výsledky prieskumu stavu podnikateľského prostredia a postavenie najmä malého a stredného podnikania a živnostníkov v hospodárskom priestore Slovenska. Vo výsledkoch prieskumu rezonovalo viacero otázok, ktoré respondenti považovali za prekážky v podnikateľskom prostredí, u ktorých [ ... čitaj viac ... ]