admin.samp-msp.sk
Povinný mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne - Slovenská asociácia malých podnikov
Od 1. januára 2014 je zamestnávateľ povinný predkladať pobočke Sociálnej poisťovne Mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac už aj s uvedením dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Predložiť mesačný výkaz je povinný v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, [ ... čitaj viac ... ]