admin.samp-msp.sk
Aj Vaša firma môže byť SHS - Slovenská asociácia malých podnikov
Aj Vaša firma môže byť SHS TRENČÍN – 01. 08. 2014: Schválený hospodársky subjekt (slovenská skratka SHS, anglická verzia AEO – Authorised Economic Operators) je prestížne označenie subjektu, ktoré preukazuje, že jeho držiteľ je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca v medzinárodnom obchode. K vydávaniu tohto osvedčenia sa pristúpilo na základe potreby zlepšenia bezpečnosti medzinárodného obchodu [ ... čitaj viac ... ]