admin.samp-msp.sk
TOP 10 zbytočných predpisov - Slovenská asociácia malých podnikov
Vážené kolegyne,kolegovia V nadväznosti na rokovanie Prezídia SAMP 9.7.2014, si Vás dovoľujeme požiadať aby ste (z vlastnej skúsenosti) poslali návrhy najväčších (alebo ktoré za veľké pokladáte) byrokratických obštrukcií a logických nezmyslov v predpisoch a legislatíve, ktoré majú dopad na živnostníkov, malé a stredné podniky. Vyberieme 20-30, ktoré môžu byť inšpiratívne pre zameranie našej činnosti a [ ... čitaj viac ... ]