admin.samp-msp.sk
13-ty SNEM SAMP 28.04.2014 - Slovenská asociácia malých podnikov
Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises Drieňová 37, 821 02 Bratislava Tel.: 02/43422425, www.samp-msp.sk;samp@sampmsp.sk; Ing. Vladimír Sirotka, CSc. prezident Bratislava, 16.04.2014 Zn. 16/04/2014 VEC: Snem SAMP 2014 Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia, Slovenská asociácia malých podnikov sa trvale aktívne angažuje v procese formovania podnikateľského prostredia na Slovensku s cieľom jeho [ ... čitaj viac ... ]