admin.samp-msp.sk
Memorandum medzi podnikateľmi a finančnou správou - Slovenská asociácia malých podnikov
Memorandum medzi podnikateľmi a finančnou správou BRATISLAVA – 28. 03. 2014: Finančná správa bude užšie spolupracovať aj so Slovenskou asociáciou malých podnikov (SAMP). V tomto duchu podpíšu memorandum o spolupráci. Prvou aktivitou v rámci užšej spolupráce bolo školenie ku kontrolnému výkazu DPH, ktoré poskytla finančná správa podnikateľom. Memorandu zakotví bližšiu spoluprácu najmä v oblastiach: metodických [ ... čitaj viac ... ]