admin.samp-msp.sk
„Čo očakávame od prezidenta“ - Slovenská asociácia malých podnikov
V súčasnosti sme už viac rokov svedkami obecnej devalvácie hodnôt v spoločnosti. Pritom hodnoty pracovitosti, svojbytnosti, hrdosti a spolupatričnosti, ako aj kresťanských zásad boli okrem iného tými, ktorých dodržiavanie umožnilo Slovákom, tomuto malému národu, prežiť po stáročia ťažké časy a napokon opäť vzkriesiť svojbytnosť a vlastnú štátnosť. Mám za to, že prezident, táto bezo sporu [ ... čitaj viac ... ]