admin.samp-msp.sk
Dotazník k podnikateľskému prostrediu - vyhodnotenie - Slovenská asociácia malých podnikov
Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie Prieskum hodnotenia opatrení Európskej charty pre malé podniky zo strany malých podnikov. V Lisabone sme stanovili pre Európsku úniu cieľ, aby sa stala najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou ekonomikou na svete založenou na vedomostiach, ktorá je schopná zabezpečiť udržateľný hospodársky rast, viac a lepších pracovných miest a väčšiu sociálnu súdržnosť. Malé [ ... čitaj viac ... ]