adeffa.cat
Conservació del cranc de riu
Conservació del cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) a la Conca del Llobregat i Segre