adeffa.cat
Conservació de Nàiades
Conservació de Nàiades (petxines d'aigua dolça) a la Conca del Llobregat i Segre