~tyfs

Sài Gòn vừa mưa một trận hãi hùng trời đất. Ngồi đọc hồ sơ tài trợ mà nhớ những ngày lóc cóc xem bản đồ, đi xin tài trợ. Đại diện phía BTC là một người lớn tuổi, nhưng chẳng có chút lập trường, quyết đoán, khiến cho cả buổi sáng điện thoại của mình như bị khủng bố. Cứ chút chút lại phải đợi phía bên kia *hỏi ý kiến* rồi gọi lại.

Nghe Hoàng Dũng hát *Ai chẳng có ngày xưa* mà thích quá.

*Phải chăng, ai yêu thương bên ta một thời, cũng sẽ sang bên kia bầu trời

 Rồi tìm nơi đâu..*

Muốn viết email, gửi cho tyF nghe thử bài này. Mà sợ lỡ như tyF đọc được thật thì kì quá. Nên lại thôi. Q. thì nghe rồi, tối nào xem The Voice xong, mà mình chả ngồi nhiều chuyện bắt Q. tìm nghe thử.

Cứ nghĩ tới chuyện, những người ở bên mình lúc này, có ngày đi hết, thì lại thấy khổ tâm. Vì chẳng có sự xuất hiện nào,  trong cuộc  đời mình, là vô nghĩa cả.

traffic.libsyn.com
TYF! #6.5 "A Walk Among the Tombstones" with LAWRENCE BLOCK
the bestselling, Edgar Award-winning, Grand Master of the Mystery Writers' Guild

This week, Liam sits down at ShowBriz Studios and talks to bestselling mystery novelist Lawrence Block. Block is a Grand Master of the Mystery Writers’ Guild, and the winner of the prestigious Edgar Award. His books include the “Hit Man” series, the “Burglar Who…” series, and, most famously, the “Matthew Scudder, PI” series, which includes the books 8 Million Ways to Die, A Dance at the Slaughter House, and A Walk Among the Tombstones, which was made into a film starring Liam Neeson.

Liam talks to Block about his career, about following one of his characters out into Greenpoint, about letting go of your work when it’s adapted into a Hollywood movie, and about his writing process.

You can buy all of Block’s work on Amazon in either Kindle or paperback, and also help support the podcast.

traffic.libsyn.com
TYF! #6.5 "A Walk Among the Tombstones" with LAWRENCE BLOCK
the bestselling, Edgar Award-winning, Grand Master of the Mystery Writers' Guild

This week, Liam sits down at ShowBriz Studios and talks to bestselling mystery novelist Lawrence Block. Block is a Grand Master of the Mystery Writers’ Guild, and the winner of the prestigious Edgar Award. His books include the “Hit Man” series, the “Burglar Who…” series, and, most famously, the “Matthew Scudder, PI” series, which includes the books 8 Million Ways to Die, A Dance at the Slaughter House, and A Walk Among the Tombstones, which was made into a film starring Liam Neeson.

Liam talks to Block about his career, about following one of his characters out into Greenpoint, about letting go of your work when it’s adapted into a Hollywood movie, and about his writing process.

You can buy all of Block’s work on Amazon in either Kindle or paperback, and also help support the podcast.

tgydtychcghvgbvgb v  gchggchchgfcgc ghc ghv hghchgc gfjhfhhhhcg  h gh gchc f hf h h fhg h h h f ghf hf g f gh ghhvhgvhgvgh ghf f gh fhg h hg gh hg gh hggh hg gh hg g f hf hgvhgtf rtdil hoil hilhukghj fyfghc gf tr dtrd tyf ghvli ;ol ui uguyvchg yfiyfyfy  y yf uyf ytf y fy f hcfgsrad i gop ooiiguguddtrdtr yyuy uiuh kjh u iug iu u gui igig giug y ugyytdresrduyulol g li

anonymous asked:

I see sangeeta has done her work right 👌👌

Hahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahah mens tyf op😩 ben 3 weken nie geweest hr.