~tyfs

Sài Gòn vừa mưa một trận hãi hùng trời đất. Ngồi đọc hồ sơ tài trợ mà nhớ những ngày lóc cóc xem bản đồ, đi xin tài trợ. Đại diện phía BTC là một người lớn tuổi, nhưng chẳng có chút lập trường, quyết đoán, khiến cho cả buổi sáng điện thoại của mình như bị khủng bố. Cứ chút chút lại phải đợi phía bên kia *hỏi ý kiến* rồi gọi lại.

Nghe Hoàng Dũng hát *Ai chẳng có ngày xưa* mà thích quá.

*Phải chăng, ai yêu thương bên ta một thời, cũng sẽ sang bên kia bầu trời

 Rồi tìm nơi đâu..*

Muốn viết email, gửi cho tyF nghe thử bài này. Mà sợ lỡ như tyF đọc được thật thì kì quá. Nên lại thôi. Q. thì nghe rồi, tối nào xem The Voice xong, mà mình chả ngồi nhiều chuyện bắt Q. tìm nghe thử.

Cứ nghĩ tới chuyện, những người ở bên mình lúc này, có ngày đi hết, thì lại thấy khổ tâm. Vì chẳng có sự xuất hiện nào,  trong cuộc  đời mình, là vô nghĩa cả.

anonymous asked:

I see sangeeta has done her work right 👌👌

Hahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahah mens tyf op😩 ben 3 weken nie geweest hr.