zwicky

2

NASA’s Chandra observes a ribbon of X-ray emission behind a galaxy in the galaxy cluster Zwicky 8338*. This X-ray tail is thought to be caused by gas stripped from the galaxy moving through hot intergalactic gas. The ribbon of X-ray emission is 250,000 light years long.

*Fun fact: Fritz Zwicky was the first person to infer the existence of dark matter, using the virial theorem! (a theorem which I can’t bring myself to liking because the name reminds me of viruses, so I feel like it might give me the flu or something) 

anonymous asked:

Zwicky what happens when the grubs you take care of mature?

Xx de grubz, dey gu uut in de vurld. xX

Xx unce dey have gruvn big and ztrung my vurk iz dune fur dem. zumetimez dey cume back and vizit. xX

Xx i am alvayz happy az lung az dey are happy. xX

You Must Believe in Spring

You Must Believe In Spring

Because it is the garden.  What is left to us.
Because silence is not silence without sound.
Because you have let the out, and then in, and then out, 
                 and then in, and then out, and then in, and then
                 out, and then in, and then out, and then in, 
                 enough.
Because otherwise their precision at the blue line would
                 mean nothing.
Because otherwise death would mean nothing.
Because the light says so.
Because a human being can gladly eat only so much cabbage.
Because the pockets of your overcoat need mending.
Because it’s easy not to.
Because your sweaters smell.
Because Gregory of Nazianzen said geometry has no place in
                 mourning, by which he meant despair presumes too
                 much.
Because it ain’t over ‘til it’s over.  - Hank Aaron, Jackie
                 Robinson.  Satchel Paige.
Because Kant was wrong, and Socrates, Descartes and all the
                 rest.  Because it is the body thinking and Newt
                 Gingrich would like you not to.
Because the signs are not wrong: you are here.
Because I love you.  Or you love someone.  Because someone
                  is loved.
Because under the sun, everything is new.
Because the wet snow in the trees is clotted light.
Because in 1841 it took six cords of wood to get through a
                 winter in one room at Harvard and two-thirds
                 of Maine used to be open country as a result.
Because sleeping is not death.
Because although an asshole was practising his Elvis Presley
                 imitation, full voice, Sunday morning, April 23rd
                 at Spectacle Lake Provincial Park, the winter wren
                 simply moved 200 yards down the trail.
Because the wren’s voice is moss in sunlight, because it is
                  a stream in sunlight over stones.
Because Beethoven titled the sonata.
I mean: would Bill Evans and Frank Morgan lie to you?
Because even sorrow has a source.
For, though it cannot fly, the heart is an excellent clamberer.

- Jan Zwicky

Growing Up

When I grow up (I’m only fifty-five)
I want to be as mountainous and wise
as Marguerite Yourcenar.
A big stone sphinx
silent as a shadow.
The perfect balance between
grace and power.

I want to be strong enough to live
on an island off the coast of Maine,
let my beautiful garden run to seed,
receive an interviewer from some
prestigious TV arts programme
once every twenty years, descend
to read aloud with detached hauteur
prophetic passages from past work,
refuse the academy’s accolades.

I will not miss my native land.
I’ll know who I am.
My voice will be low, steady,
unemphatic, purged of need.
I will not mind being big-boned,
heavy. I will not notice
that my hair is thin,
that my eyes have come to a standstill,
that earnest questions stay unanswered.
The loss of lovers, children’s defections
will leave me cold.

I will become the absolute
it’s taken me a lifetime to annihilate.

by Fay Zwicky

Crescere

Quando cresco (ho solo cinquant’anni)
voglio essere montagnosa e saggia
come Marguerite Yourcenar.
Una grande sfinge di pietra
silente come un’ombra.
La bilancia perfetta
tra grazia e potenza.

Voglio essere forte abbastanza da vivere
su un’isola al largo della costa del Maine,
far inselvatichire il bel giardino,
ricevere un intervistatore
da un prestigioso programma d’arte TV
ogni vent’anni, scendere
per leggere a voce alta con altero distacco
passaggi profetici dal lavoro passato,
rifiutare le investiture d’accademia.

Non mi mancherà la mia terra natale.
Saprò chi sono.
La mia voce sarà bassa, salda,
senza enfasi, purificata dai bisogni.
Non m’importerà se ho ossa grandi,
pesante, non baderò
se i miei capelli sono fini,
se i miei occhi sono giunti a un punto morto,
se i problemi più veri restano senza risposta.
La perdita di amanti, la defezione dei figli
mi lascerà fredda.

Diventerò l’assoluto
che mi ci è voluto una vita annichilire.

(Traduzione di Rosita Copioli)

Michael Faraday 

Yaptığı deneyler sonucunda 1821'de ilk basit elektrik motorunu, onu takip eden yıllarda dinamoyu icat etmiştir. Birçok elektrik ölçüm birimine onun adı verilmiştir. Portresi 1991 yılında yirmi poundluk britanya banknotuna basılmaya başlanan Faraday, bugün üniversitelerde bir bölüm olarak okutulan elektrik mühendisliği mesleğinin kurucusu sayılır. Ayrıca amonyağın sıvı halden gaz hale geçerken çevresinden ısı aldığını keşfedip, bugünkü soğutma sistemlerinin temelini atmıştır. Bir ilginç yansa, bu icatlarının ne işe yarayacağını soran bir devlet yetkilisine başta ne diyeceğini bilemeyip daha sonra belki 50 yıl içerisinde bundan vergi alabilirsiniz demiştir. Yani elektrikten alınan vergiler eşeğin aklına karpuz kabuğu düşüren faraday reisin bize bir kazığıdır demekten geri duramıyorum. 

Fritz Zwicky

Zwicky, Kaliforniya’da Azusa’daki Aerojet Mühendislik Şirketi’nin 1943’ten 1946’ya değin araştırma müdürü, daha sonra da teknik danışmanı olarak ilk jet motorlarından bazısını geliştirdi. Bu motorlar arasında ağır uçakların kısa pistlerden kalkmasına olanak sağlayan jet yardımlı kalkış (JATO) motorları da vardı. Kısaca, ağır uçakların pistlerden kalkabilmesi için ivme motorlarının mucidi diyebiliriz. Zwicky kariyeri boyunca süpernova, Kara delikler, Nötron yıldızları ve kozmik ışınlar üzerine yüzlerce makale ve tez yayınlamış ve süpernovaların varlığını kanıtlamıştır. 

Clair Patterson

Birleşik devletlerde tüketici ürünlerinde kurşun kullanımını yasaklatması ilerleyen yıllarda kanımızdaki kurşun oranının epey oranda azalmasına neden olmuş jeokimya uzmanı bilimci. Ayrıca zirkonyum kristalleri içindeki kurşun miktarıyla dünyanın yaşını hesaplamıştır. Döneminde, bildiğimiz kurşundan daha tehlikeli olan ciddi zehirlenmelere yol açabilecek ve doğayı katledecek tetraetil kurşun kullanımını ve yaygınlaşmasını önlemek için yıllar boyunca kurşun tröstleriyle savaşma çabası göstermiş ve üreticilerde yeni üretimlerde bulunmaları fikrini sağlayarak bugünün kurşunsuz benzin kavramının oluşmasını sağlamıştır!

We are blind.  The ancient fear of death
assails us often, for we do not carry on our backs
the great and solid wings of hope.

Yet death
is what makes room for love.
May I not hoard the mortal beauty
that surrounds me.  May I learn to see instead
how, in the fire of being, suffering
is turned to light.
—  Vittoria Colonna (Italian, c. 1490-1547), from #56 of the rime spirituali she sent to her friend, Michelangelo Buonarroti.  Tr. Jan Zwicky, after Abigail Brundin.