zwicky

Arnold Zwicky’s blog has a list of linguistically relevant xkcd comics, along with links to their associated commentary from his own blog and/or Language Log. There are about a hundred of them, but even a brief scan is pretty interesting, and a great reference if you’re looking for a particular linguistically-relevant xkcd to use as an example somewhere.

I’m especially amused by the very first one, where Mark Liberman notes on Language Log in 2006 that computational linguistics has officially “arrived”. 

Growing Up

When I grow up (I’m only fifty-five)
I want to be as mountainous and wise
as Marguerite Yourcenar.
A big stone sphinx
silent as a shadow.
The perfect balance between
grace and power.

I want to be strong enough to live
on an island off the coast of Maine,
let my beautiful garden run to seed,
receive an interviewer from some
prestigious TV arts programme
once every twenty years, descend
to read aloud with detached hauteur
prophetic passages from past work,
refuse the academy’s accolades.

I will not miss my native land.
I’ll know who I am.
My voice will be low, steady,
unemphatic, purged of need.
I will not mind being big-boned,
heavy. I will not notice
that my hair is thin,
that my eyes have come to a standstill,
that earnest questions stay unanswered.
The loss of lovers, children’s defections
will leave me cold.

I will become the absolute
it’s taken me a lifetime to annihilate.

by Fay Zwicky

Crescere

Quando cresco (ho solo cinquant’anni)
voglio essere montagnosa e saggia
come Marguerite Yourcenar.
Una grande sfinge di pietra
silente come un’ombra.
La bilancia perfetta
tra grazia e potenza.

Voglio essere forte abbastanza da vivere
su un’isola al largo della costa del Maine,
far inselvatichire il bel giardino,
ricevere un intervistatore
da un prestigioso programma d’arte TV
ogni vent’anni, scendere
per leggere a voce alta con altero distacco
passaggi profetici dal lavoro passato,
rifiutare le investiture d’accademia.

Non mi mancherà la mia terra natale.
Saprò chi sono.
La mia voce sarà bassa, salda,
senza enfasi, purificata dai bisogni.
Non m’importerà se ho ossa grandi,
pesante, non baderò
se i miei capelli sono fini,
se i miei occhi sono giunti a un punto morto,
se i problemi più veri restano senza risposta.
La perdita di amanti, la defezione dei figli
mi lascerà fredda.

Diventerò l’assoluto
che mi ci è voluto una vita annichilire.

(Traduzione di Rosita Copioli)

How should we teach grammar in schools?

Where does the list of parts of speech that we teach in schools come from? Once you get beyond the Mad-Libs-style list of noun, verb, adjective, there are more options than many people realize. For example, is “the” an article, a demonstrative, a determiner, or an adjective? Arnold Zwicky on Language Log discusses how depending on what system you’re using, it could be any of the above. 

The problem with “the” (and many other items) is that the school tradition about parts of speech is so desperately impoverished.

It’s the Big Four (noun, verb, adjective, adverb) and the Little Two or Three (preposition, conjunction, sometimes pronoun), plus an appendage (interjection).  Everything has to fit in here somewhere, and since the parts of speech are defined semantically in this tradition, “the” just has to be an adjective, because it’s a kind of modifier.  

The Zwicky post, which is from 2006, was brought to my attention by a recent Language Log post and follow-up by Mark Liberman, with an interesting proposal for standardizing the parts of speech taught in English and grammar classes: 

The standard grammatical analysis for English should be based closely on the treatment used in the Penn Treebank, which was originally planned in the early 1990s as a consensus among a collection of computational linguists, and then worked out in detail by being applied to several million words of text, and used in the development and testing of many automatic parsers.

Here’s a list of the Penn PoS terms if you don’t want to download the compressed pdf from the official Penn Treebank site. 

There are a lot of interesting comments on both posts about how we should go about teaching grammar in schools, although most of the comments seems to focus on reforming English classes. Personally, I recall learning more about grammatical terminology in second-language classes, although I think I got my basic PoS education from Mad Libs which I’d highly recommend.

How would you reform grammatical education?

Michael Faraday 

Yaptığı deneyler sonucunda 1821’de ilk basit elektrik motorunu, onu takip eden yıllarda dinamoyu icat etmiştir. Birçok elektrik ölçüm birimine onun adı verilmiştir. Portresi 1991 yılında yirmi poundluk britanya banknotuna basılmaya başlanan Faraday, bugün üniversitelerde bir bölüm olarak okutulan elektrik mühendisliği mesleğinin kurucusu sayılır. Ayrıca amonyağın sıvı halden gaz hale geçerken çevresinden ısı aldığını keşfedip, bugünkü soğutma sistemlerinin temelini atmıştır. Bir ilginç yansa, bu icatlarının ne işe yarayacağını soran bir devlet yetkilisine başta ne diyeceğini bilemeyip daha sonra belki 50 yıl içerisinde bundan vergi alabilirsiniz demiştir. Yani elektrikten alınan vergiler eşeğin aklına karpuz kabuğu düşüren faraday reisin bize bir kazığıdır demekten geri duramıyorum. 

Fritz Zwicky

Zwicky, Kaliforniya’da Azusa’daki Aerojet Mühendislik Şirketi’nin 1943’ten 1946’ya değin araştırma müdürü, daha sonra da teknik danışmanı olarak ilk jet motorlarından bazısını geliştirdi. Bu motorlar arasında ağır uçakların kısa pistlerden kalkmasına olanak sağlayan jet yardımlı kalkış (JATO) motorları da vardı. Kısaca, ağır uçakların pistlerden kalkabilmesi için ivme motorlarının mucidi diyebiliriz. Zwicky kariyeri boyunca süpernova, Kara delikler, Nötron yıldızları ve kozmik ışınlar üzerine yüzlerce makale ve tez yayınlamış ve süpernovaların varlığını kanıtlamıştır. 

Clair Patterson

Birleşik devletlerde tüketici ürünlerinde kurşun kullanımını yasaklatması ilerleyen yıllarda kanımızdaki kurşun oranının epey oranda azalmasına neden olmuş jeokimya uzmanı bilimci. Ayrıca zirkonyum kristalleri içindeki kurşun miktarıyla dünyanın yaşını hesaplamıştır. Döneminde, bildiğimiz kurşundan daha tehlikeli olan ciddi zehirlenmelere yol açabilecek ve doğayı katledecek tetraetil kurşun kullanımını ve yaygınlaşmasını önlemek için yıllar boyunca kurşun tröstleriyle savaşma çabası göstermiş ve üreticilerde yeni üretimlerde bulunmaları fikrini sağlayarak bugünün kurşunsuz benzin kavramının oluşmasını sağlamıştır!