zvezdeno nebo

“дајте ми телефоните да ги видам, уклучете ги мобилните телефони, дајте да направиме ѕвездено небо! неможам да ви опишам како изгледа од овде, неможам да ви опишам како изгледа.. Сликајте ве молам од овде и сакам слика.. Чекајте, и мене! ова не се опишува..

нека не се гаси ѕвезденото небо!!”