zemed

Alive prophecy of Colt mountains

Chřibské lesy ponořené do mlhy dokáží přesunout člověka v čase. V atmosféře ticha můžete cítit esenci důležitosti těchto míst pro naše předky. Naši slovanští příbuzní obývali tyto místa dávno před příchodem cizinců z Byzancie. Svatost těchto lesů je stále přítomná a promlouvá k oteřenému člověku. Kdo by toužil vědět o těchto místech více pravdivých informací doporučuju knihu Magické země Morava a Slezsko K pramenům života od Jaroslavi Grobcové. Zde link na knihu: http://ekoobchudek.cz/…/1618-magicke-zeme-morava-a-slezsko-…

“Chřibské woods” crowded by mist could transport the man through time. Atmosphere of silence evoke important task this area for our ancestors. Our Slavic ancient ones lives in these sacred woods a long time before arrival of outlanders from Byzance. Sancity these woods is still present.

Nemecký vojak so staršou ruskou ženou, potom, čo Červená armáda opustila oblasť, avšak predtým, zapálili jej dom, pri tzv. “taktike spálenej zeme”, bol to príkaz od samotného Stalina, aby nič nepadlo do rúk nemeckej armáde, 1941.

German soldier with an elderly Russian woman, after the Red Army left the region, however, before they burned her house, this was called “tactics of Scorched earth”, it was command from the Stalin himself, that nothing fall into the hands of the German army, 1941.