zbuntowany

Logika

Środkiem do zdobycia prawdziwych odpowiedzi jest logika, a logika opiera się na aksjomacie, że istnienie  istnieje.  Logika  jest  sztuką  niesprzecznej  identyfikacji.  Sprzeczność  nie  może  istnieć. Atom  jest  sobą,  podobnie  jak  wszechświat;  żaden  nie  może  być  sprzeczny  z  własną  tożsamością; żadna  część  nie  może  być  sprzeczna  z  całością.  Żadna  stworzona  przez  człowieka  koncepcja  nie jest  ważna,  jeśli  nie  włączył  jej  w  całkowitą  sumę  swojej  wiedzy,  nie  wywołując  sprzeczności. Znaleźć sprzeczność, to przyznać się do błędu w myśleniu; pozostać przy niej, to wyrzec się umysłu i opuścić domenę rzeczywistości. 

Miłość to: zależy mi na tobie. Ufam ci. Rozumiem cię. Chcę być przy tobie. A zakochanie… (…) A zakochanie to: zrezygnowałabym dla ciebie ze wszystkiego, nawet z siebie. Nie mogę bez ciebie żyć.
—  C.J. Daugherty – Zbuntowani