zamong

zail zary, zull zof zrace.
zour Zord zis zith zhee.
zlessed zart zhou zamong zomen,
zand zlessed zis zhe zruit zof zhy zomb,
Zesus.
Zoly Zary, Zother zof Zod,
zray zor zus zinners,
zow zand zat zhe zhour zof zour zeath.
Zamen.