z and c

@ everyone
Holly Joestar is Joseph’s precious daughter and if Joseph finds you sniffing at her heels + making her uncomfortable, he’s going to show you exactly what he did to Wamuu + Esidisi, you hear me???
JOSEPH HAS DESTR O Y E D A Z T E C G O D S O F F I T N E S S
A L L W I L L F A L L B E F O R E H I M

Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc.
Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
—  Brittainy C. Cherry 
Important Dates for the Signs in October - 2017

Z O D I A C G U I D E  / /  I G

Aries: 4, 19, 22

Taurus: 15, 20, 31

Gemini: 5, 12, 25

Cancer: 14, 16, 29

Leo: 4, 8, 28

Virgo: 5, 14, 29

Libra: 8, 22, 27

Scorpio: 4, 22, 30

Sagittarius: 6, 14, 22

Capricorn: 6, 15, 25

Aquarius: 4, 23, 31

Pisces: 4, 13, 25

Important Dates for the Signs in August - 2017

Z O D I A C G U I D E  / /  I G

Aries: 8, 19, 28

Taurus: 9, 11, 28

Gemini: 6, 19, 25

Cancer: 6, 26, 28

Leo: 4, 14, 20

Virgo: 4, 14, 21

Libra: 7, 16, 28

Scorpio: 6, 10, 24

Sagittarius: 5, 15, 29

Capricorn: 4, 10, 20

Aquarius: 6, 12, 20

Pisces: 5, 16, 22