yuki x luka

Every UraBoku episode
  • Luka: Yuki
  • Yuki: Kanata-san