yubune

2

Satoko: Don’t worry. Sitting in a hot spring will relieve your anxiety.
Mario: Yeah.
Satoko: There are separate baths for men and women. So we will not go in together.
Mario: Okay.
Satoko: Remember to rinse your body before bathing.
Any questions?
Mario: Just one.
Mario: Where are the snow monkeys?

Rōmaji:
Satoko: Shinpai naidesu yo. Onsen ni tsukaru to fuan ga yawaragemasu yo.
Mario: Hai.
Satoko: Otoko no hito to on'anohito o furo wa wakarete imasu.
Dakara watashitachiha issho ni wa hairimasen.
Mario: Hai.
Satoko: Yubune ni hairu mae ni karada o nagasu koto o wasurenaidene.
Shitsumon wa?
Mario: Hitotsu dake.
Mario: “Yuki no saru” wa dokodesu ka?

聡子: 心配ないですよ。温泉に浸かると不安が和らげますよ。
マリオ:はい。
聡子: 男の人と女の人お風呂は分かれています。
だから私たちは一緒には入りません。
マリオ: はい。
聡子: 入浴する前に体を洗ってください。
質問は?
マリオ: ひとつだけ。
マリオ: 「雪の猿」はどこですか?