you're the apple of my eye (a)

10

Puck Personality @ Sidney Crosby

Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em.
—  Those Years | Nhạc phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. 
youtube

160904 Vocal Unit with China line | © Jennifer lau ➽ do not edit