yoruba-man

01 - Afghan refugee in Baluchistan Pakistan

02 - Nigerian Yoruba man

03 - Algonquin Man

04 - Aztec Dancer

05 - Bali Woman

06 - Bulgarian Man

07 - Bulgarian Woman

08 - Paraguayan Gaucho

09 - Indian Child dressed as Krishna

10 - Chinese Miao Woman