yakaya

“Katı ve soğuktum, bir köprüydüm, bir uçurum üzerinde bulunuyordum. Bir yakaya ayak uçlarım, öbür yakaya ellerim gömülmüştü; çatlayıp dökülen balçık toprağa sımsıkı geçirmiştim dişlerimi. Giysimin etekleri iki yanımda uçuşuyor, derinlerde o buz gibi alabalıklı dere gürül gürül akıyordu. Hiç bir turist yolunu şaşırıp da bu geçit vermez yücelere uğramıyordu, henüz haritalara geçirilmemişti köprü. -Böylece uçurum üzerinde yatıyor ve bekliyordum; çaresiz bekliyordum. Bir köprü bir kez kurulmayagörsün, bir daha yıkılıp çökmedikçe köprülükten kurtulamaz.

Bu kitap çayınıza şeker, okuyun.