y o ooo o o oo o o

if tumblr staff thinks they can stop me from posting shitty doodles of famous & beloved anime waifu king arthur pendragon on an approximately daily schedule by making it impossible to upload images they’re dead wrong

take THIS

                                    
         .-----.`                      
       .:::----..-:::::-                    
       //-----.--:::///--::.                  
              `.::/+/.------.`   ```         
           .::://:::/::::......-::/+/+o/::///`       
        .:+ss+/:........................-/o/..-s`       
          `::-...:::--...-//:............:o/.o::/+:     
         `/:-//:/s+::-/://-``:++++++``....../o-....+/    
         /o++/-+y/.```-:````-/-````````.......--/...:s    
        +o:../y:```oy``````````hs``````-:.......+:..o+    
        `-...oy.```.dh`````````-m+``````::.......-s...//    
        :....s.````./```````````:```````+-:.:.....y..:s`    
       /....:o``````````````````````````s:+`/.....y...y    
       .//:..++``````````````````````````ss``+....:o...s`    
       +/:`..-y`````````````````````````-h-``o....s.-:/:    
      .y- .-..:s-`````.-``````.+````````./```s...:+       
      `. `/....+o:````.:////+/```````````:+/o..-s       
         /..o  -/+o+/:--.```````...:++/. :+..s`       
         /-.s  +++/+sossso++ooo/ss+/+o/ o-.s.        
         .+:o  .s-----oo://++o+/h+-----y:y-s.        
         s/+  o/----:h::---:::h------soss`         
         :o+  .oyys+/o+::::----so++sososs`         
          o/`/syssshso-:/://:://-ssyyydos`          
      -+:` `:++-:dhhs:`o----::::::-yhsssd::++-  :+.     
     .:/o:+o/+:----:d- :/:::----:/--oooyd+----:++:+:/o/:.    
    :yoo/---/+---/+ooo` s-/-:---::::-o: h:-------/s---+o:    
      /ho:--+///-.`  .h/--------+/+o/ `-://++++os--+sh.    
       `oo+o`     +sy-------:+ssho      `./+s`     
             -.hsyo------+:hyhy       `      
             `y/oss+/::++++o++//y`            
           -+sosy++s+--:---/yo++oy..            
          .oyyo///o.`:ssoss+yhs+.-yy+:+o/.          
         -shso:-ooy/::-mh-+/ohssy:.dsyy--oyyo/.        
        -syss/.+yssy/:+dshy.:dsssshsohssh/.+so/y/       
       `syss+-:ysssyyosdysshshyssssshsdyssho.+/.s+       
       /+ss/./+//odddsydsoo+os//:::/oo+ooy-/o...h/       
       s:s/-s+/:::++h+y--::::::::--.`+++-y-:oy:.h/       
       o-+:/   -++oy`       .o/s:  `o+h/       
       ://-   .o-s-        o:-s   -y/       
       `s-    o-o+         .s-+:   `-       
           -+/o          s:-s           
           `s-s          .o-++/.         
          y/o:o.           s+o:yo+`        
        .-/yh/-/           -o++o+.         
        -::://:`            o::`          
                                   
                                                                                                    
                                                                                                    
                              :+:.       ``                                                         
                            `sNNmhdho/+shmmmh+.                                                     
                        `-+yNNdy: `./oyhdhyo+ymh+`                                                  
                     `:hmmmds+:`  .-/+ooyyo+oyyyhmo              -/+/-`                             
                   `/mNdhs-` `-/ossoo++ssso/--.../dhhdo--+so:./shyoosyhdhhhyyhhhyyo+/:--.``         
                  :dNdho:`   .shh+-`..shhho//////+++:-shs+/ohho:----::--..`````.--:/+osyhmNh        
                 +Nmhy:......../yhs++//:::::///+++++++++/////y---..`````````   `s     `.odMo        
                 +hmms:....-:///:-.````````````..-:------:/++ooo+/-...://-.....-h.    `-hNM`        
                  `./Nd/++//-.`````````````````````````````.:/++++oo++hhhy.`  `.ho`   ..ymMs        
                   `dd//:-.``````````````````````````````````.::...-:/shs:..`   /h+`  ..-omM/       
                 `/hd/-.```````````````````````````````````````.``````.-/o/-..``.yh+  `..-hMh       
               .ohy/-.```````````````````````````````````````````````````.-//-..-ohh.``..+hNN`      
             `ods:-.```````````````````           ``````````````````````````-//+yhs/.....shNM/      
            :dh:-:.``````       `` `                 ``   ````````````````````:hy/......./hdMm.     
           +Ns:/:.`````    ````````````````````````````````````````````````````./----:/+oydmNmo     
          +No//-`````````````````````````````````````````````````````````````````+o+++//dNMs-.      
         :Ns+:-.```````.```````````````````.```````````````````````````..````````./...``ohmNy-      
        `Nho:-.`````...````..```...```````...````.-`````````````````````...```````/-.....ohdmNy:    
        +Ms:--.```.---```-:.```--:```````---/````.:.`````````````````````...``````.+..--:/ydmNms    
        dN/::-```-:::.``-+-```//`/``````.::+d.```-h/-````````````````````....``````ssyyhdmmmh/.     
       :Mh:::-`.:::::```o:```oh/.s``````-:/mN+```/md+-`````````````.`````.....`````sNdhys+:`        
       yM+///--////+.``-o-``/Ny/sN-`````:/sN++:``+osho:````````````..````.....`````+M-              
       mm////////+s+```oo-`-mmyomho````.//dy-`:/.:s+/dy/.``````````..````....-.````-M+              
      `Nd///////+y+:``/ms-`sydmdh/s.```.++d+.``.++ddNd+o+-````````.--.```...---````-Ms              
      `Nd+++++++y++-`.m+o+:s/./ydhoo.``./oy/.:+shhyy+.``+o/.``````----.`------:.```-Ms              
      `Nd++++++yo++.`+y./dddhhhhhhdhy-``:os:/+syyhhhdhhyssys/.````:/-/:.---:+/:-```-Mo              
      `md+++++ys+++.`yhmdhyyyhhdmmNNNmo..oy/hmdhyyyhddmNNNdNNh:``./+::.``````/o:```/M/              
       yMo+++om++++:`hNhyyhhddmmNNNNNNNd/-dmmyyyhhddmmNNNNhNMm//-:o/::+.-++/.`o+```+M:              
       `mm+++yN++++/.ydmddmmmNNNNNMNNNNs::oyNmdmmmNNNNNNNNhNNd``:+o///+s++o+:`+o```oM-              
        .Nd++hMy++++/s:sNNNNNNNMMNNdym+````.:dNNNNNNNMMNdshh+s`-+s-///+s++//..y+```yN`              
         -hNhdMNs++++s.`.+hNNNMNNNNh+.````````:sdNNNNNNmmy:`+-:+s../++so:.-.:s+/```mh               
           .sNNoNh+++y.```..:///:-```````````````.:/++/-```.o/oo.`/+++s-`-+oo++:``.M+               
             `o sMo++y.`-::::::-``````````````````.-:::::-.oos/``:+++ssoso+++++-``+M-               
                +M+:+s-```....``````````````````````......ssh.``-+++oy+++++++++-``dd                
                -My`-o+`````````````````````````/````````-:/+``-+++sy++++++++++:`.Ms                
                 yM/.+y:```````````````````````-y`````````./`.:+++ys++++++/////:`:M+                
                 `mN-/+oo:.`````````````:::::/+o.````````:+.-/++os++++//////////`-Ms                
                  -Mm-/+y+o+/-```````````..--..``````.:+yo:/+osso++++///////////.`hN.               
                 -dh-///yo++++oo+::-.```````````.-:/+osyo+ossso++++++/////::::::-`-Nh`              
              `/hd+.``-+sys++++++++os+/ys++/+ooy:-/+shyssoo+++++++++/////:::::--:-`-dd/`       `s.  
   :s:.```.:+hdy/.``.://++oo+/++oso/-..:so+++++:..`..ody+///+o++++++/////:::--..---../shy+::-:odM-  
   `hNNdhhhyo:....-://///+o+.  `/dh. ````.+/:-`     -ddd-    .+o++++/////:::--.`.:/:-.`.-+osssdMy   
    `:ymdyo///+os/:::///+s-     +ddy`   .--.`-:    .+dhh       -s+++/////::::--```-+hhs+/:/+sdh/`   
       .:+oshNNs:..:://+o.    ` ohhh-` --``-` `-``-.:hhy ``     .oo++/////:::---.```.+Nmsoo+/-`     
           :dy-``.-::/+o`     -`ohhh --. ` :   `--` :hhy .-      `+o++/+///:::---.````-dh`          
          /No```--:::++`      :.ohhy       :        -dhy..-        /s+++oo+/::::---.```.my          
         `my```-::::/y`    ```:.shhh       -`       .dhh:.:`        :s++++oso+/:::--.```+M:         
         +N-``.::::+ys.`  ``..:-syyy       `-        hyyo`:`        `s//////++oyso/--.``.mo         
         `.   `````..``       ``....-::::::.`: o-    ...` `          ``````````....```   .`         
                                                                             
                                    ``      ``    `                                                 
                                 `.-.`              `                                               
                                .dy/yh` `..`  `..` :M                                               
                                ym` `/`-m++m.:m/+m.:M                                               
                                ym   ` sm `Nosm `No:M                                               
                                -N+-om./N.-N:/N.-N::M                                               
                                 ./+/`  -++-  -++- `:   

OH MY GOD BUT WHY ?  WHY CAN’T I SEE SHIT ?
THAT NEVER HAPPENED BEFORE I’M SUPOSED TO BE USED TO LACK OF SLEEP

Is that

a sign

that I’m getting old 

o h    m  y    g o  o  ooo o o o  oo o   o ood  d

MMMMNs`   `so-`      ./-              `.:h:```````````oNMMMM
MMmo` `   `.dh+-`     `:/`          ./s+:.`````````````.omMM
N+`   .//:-.-yho.`      `:-      .+o/:.``````````````````/mM
  .-:/-      -ooo:`       .---/+o+-``````````````.-:+shdmNmd
:/-`     `    -s/+s:..``-++://-.````````````````sdddhs+:-..`
`        -.    -s:./ooo/-.``````````````````````:..`````````
         `/. `-/o:``````````````````````````````````````````
          -++o/-````````````````````````````````````````````
       .+o+:-```````````````````````````````````````````````
...-:+o+.`````````````.-:.``````````````````````````````````
+o/:-.`````````````./ydo-.``````````````````````````````````
````````````````.-smNs-`````````````````````````````````````
`````...--:/+oydNMms-```````````````````````````````````````
```-ydmmNNNNNNmdy/.``````````````````-+:````````````````````
```.hMdyo+/:--..``````````````````````./o-``````````````````
```:o-``````````````````````````````````.:``````````````````
```````````````````````````````````````````````````````...``
```````````````````````````````````````````````-/++++//odmdy
y-```````````````.``````````````````````..://++:`   `.+mMMMh
+h+.`````````````````````````````````.:oo/.`     `-+ssoshdNs
`/dh:``````````````````````````````:sy/-`   `./ohys+:----:y+
``.od+```````````````````````````-yd/--::+syhso/---------/y-
````/dh:`````````````````````````+NMNNmo/::--------::---:s+`
yso+::sms-```````````````````````.oNMNo---::-:--:----:-/s+.`
`-sddddddd/.```````````````````````-sh+--------------:os-```
  .//.  `/dy-````````````````````````./so+/:::----:/os:`````
  `-:.    .oms-`````````````````````````.:+++//-..::-```````
N+`.:.      .shs:.```````````````````````````````````````.oN
MMms/-        `:sdo:.``````````````````````````````````.omMM
MMMMNy          `smosyo-``````````````````````````````sNMMMM

we’re going back to ascii art bitches
get your <pre> and generators ready.

THANK YOU FOR MAKING ME CRY EVERY DAY WITH YOUR PERFECTION HERE S AN IVAR FOR YOU !!! hope you feel better !!

OHHUOOO OOOOOOOOOOOOO O OO O O O OH HH H! !  !!!!!!! ! ! ! OH !!! ! O 1H M Y !!!! M Y ! !! GOsD!!!! ! OH M GOD!!! !! !  OH MY OGDs !!! !! OH MY GOD ! !!  OH ! !!! OH H H  OO !! !! O OO OU U OO O !! !! ! ! OH O O U OOO ! !! ! THERE HE IS 1! ! THER HE IS !! !  I I !! ! HOYL, SHIT  !!! SHIYL Y  SHIT !!! IM HYPERVENGITLIG THCN  !! !! 1 HLO OK A TKHTKE IS NERD ! ! ! WITH HSI S HUTER S HADES AND S 1 !! ! A CHICL,EN! !! !  HEs ! !!! SO CITE USOS UCTE !! ! IM NYD IGN  ! !!  I MDY GING    I  I M .  HELLA !! H EL LLAA1 !! EH LLE A!!!! HELELAE!! ! HEELEA! ! !! 1 HFFOFHFYHFOFOUOTOUYOOOOOO

THANK YO UOS  MCO MUCH F ROS CUTE IVAR AND SUCH  HIGH PRAIS E  .  I „ „  ,WI LL TRY TO KEE PDOIGN  MY BEST AND FEED OFF YOUR  T  EAR S.  ., , , , PLE ASE LOOK FORWARD TO ATTEMPT #2 A T REWRITING THAT AG AIN   1! !!! !