xavipat

- The lamp of Galileo - on Flickr.

Aquesta és la làmpada que penja del sostre de la Catedral de Pisa i que diuen que va ser la que amb el seu balanceig va inspirar a Galileo per descobrir el isocronisme (imprescindible per utilitzar el pèndul per mesurar el temps!!!!)
es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ndulo_simple#Isocronismo

Google translation:
This is the lamp that hangs from the ceiling of the Cathedral of Pisa and say it was the balance that with his inspired Galileo to discover the isocronisme (essential for using the pendulum to measure time !!!!)
en.wikipedia.org/wiki/Pendulum_(mathematics)

flickr

- Villa della Regina. Torino - da Xavier
Tramite Flickr:
it.wikipedia.org/wiki/Villa_della_Regina