xaterdreams

 xaterdreams replied to your photo: This picture reminds me so much of my childhood….

aww и аз ако не се лъжа имам снимка с кози … даже и до днес като погледна през задната тераса при детската площадка има един дядо дето пасе една коза.. това е предимството да живееш в люлин :д

lol на село не са останали почти никъде кози вече. Оня ден като се прибирах видях на една полянка на края на селото една коза с малки козлета и една се спрях да не им скоча и да ги нагушкам :D