xaa

2

After a nice weekend getaway with my main man, it was more than wonderful to have my baby girl so excited about today. It’s the first year that she understands it’s all about appreciating your mama, and she is more than giddy about it. Time to spend the day at Ivy’s with my boys and mini.

ΧΑ: Οι 29 όμιλοι που νίκησαν την κρίση! - euro2day.gr

Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων υποχρεώθηκε σε ζημιογόνο αποτέλεσμα το 2012 και μάλιστα δεν είναι λίγες οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν ακόμη και πρόβλημα βιωσιμότητας.

Παρόλα αυτά, επεξεργαζόμενοι στοιχεία της περιόδου 2008-2012 καταλήξαμε σε 29 εισηγμένες εταιρείες που, είτε κατάφεραν να βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις τους, είτε -στη χειρότερη περίπτωση- να διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών τους επιδόσεων.

Πολλές μάλιστα από αυτές τις εταιρείες, πολύ πιθανόν να καρπωθούν τα οφέλη της οικονομικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, όποτε και αυτή αν ξεκινήσει.


Μυτιληναίος: Όμιλος με πολυσχιδείς δραστηριότητες, με αιχμές του δόρατος κατά τα τελευταία χρόνια να είναι η κατασκευαστική δραστηριότητα (κυρίως στο εξωτερικό μέσω της ΜΕΤΚΑ), ο κλάδος της ενέργειας και φυσικά η παραγωγή αλουμινίου μέσω της ΑτΕ.

Κατά την τελευταία τετραετία, κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά πωλήσεις, EBITDA και καθαρή κερδοφορία, εκμεταλλευόμενος τις αυξημένες εργασίες στο εξωτερικό και τον αμυντικό χαρακτήρα των περισσότερων λοιπών δραστηριοτήτων του.


ΜΕΤΚΑ: Η τεχνογνωσία που είχε αποκτηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χρησιμοποιήθηκε για την ανάληψη έργων σε… όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Παρά τις όποιες ενδεχόμενες διακυμάνσεις στις υλοποιήσεις των έργων (πχ πολιτικές αβεβαιότητες σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες) το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της Μέτκα είναι πολύ υψηλό και η τάση των εργασιών της διαφαίνεται ανοδική.


Μοιραστείτε
το άρθρο LinkedIn Facebook Twitter Σχολιάστε
παρακάτω
Το άρθρο συνεχίζεται παρακάτω

Coca Cola Hellenic: Δύο λόγοι ερμηνεύουν την διατήρηση των επιδόσεων του εισηγμένου ομίλου σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πρώτον, το γεγονός ότι στην εγχώρια αγορά απευθύνεται μονοψήφιο ποσοστό του συνολικού του κύκλου εργασιών και δεύτερον, οι κινήσεις περιορισμού του κόστους παραγωγής που έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία χρόνια. Η πορεία του ομίλου επηρεάζεται σημαντικά από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς δραστηριοποιείται σε 28 χώρες, που ανήκουν σε Ευρώπη (Ανατολική και Δυτική), Ασία και Αφρική.

Motor Oil: Ο εισηγμένος όμιλος κατά τη συγκεκριμένη τετραετία, όχι μόνο αύξησε την παραγωγική του δυναμικότητα μέσω επενδύσεων, αλλά διεύρυνε και την παρουσία του στον εμπορικό χώρο με την εξαγορά των πρατηρίων της Shell. Το πρόβλημα του συνδυασμού αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας και μειωμένης εγχώριας ζήτησης (λόγω της κρίσης), το αντιμετώπισε επιτυχώς μέσα από αυξημένες εξαγωγές.


Ελληνικά Πετρέλαια: Μέσα στην τετραετία προχώρησε σε σημαντικές επεκτατικές κινήσεις, όπως για παράδειγμα την εξαγορά των πρατηρίων της BP και την υλοποίηση μεγάλου επενδυτικού προγράμματος στο διυλιστήριο της Ελευσίνας.


Folli Follie Group: Εταιρεία που συνεχώς διευρύνει την παρουσία της στις αγορές του εξωτερικού διπλασιάζοντας περίπου μέσα στην τετραετία τις πωλήσεις της και τα καθαρά της κέρδη. Η πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών έδωσε τέρμα στις ενστάσεις των αναλυτών για τον τρόπο και το κόστος αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου.


JUMBO: Παρά τη σαφώς πτωτική πορεία της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, κατάφερε να αμυνθεί αποτελεσματικά απέναντι στην κρίση μέσα από την αύξηση του μεριδίου αγοράς (νέα καταστήματα συν λειτουργική ανάπτυξη) και μέσα από την διεύρυνση της προσφερόμενης προϊοντικής γκάμας (είδη σπιτιού και λοιπά καταναλωτικά είδη). Κομβικά στοιχεία στην επιτυχία της αντιμετώπισης της κρίσης είναι η πολύ ισχυρή ρευστότητα και η δυνατότητα προσφορά προϊόντων σε χαμηλές τιμές, που όμως συνεχίσουν να αποφέρουν υψηλά περιθώρια κέρδους.


ΕΛΒΑΛ: Μία ακόμη εξαγωγική βιομηχανία του ομίλου Βιοχάλκο, η οποία εκμεταλλεύθηκε την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας και τις συνεχείς επενδύσεις που κάνει για μείωση κόστους και παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Οι μονάδες της εταιρείας δουλεύουν στο 100% της παραγωγικής τους δυναμικότητας.


ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Η εταιρεία αυξάνει συνεχώς την συνολική ισχύ των μονάδων παραγωγής ΑΠΕ που διαθέτει σε Ελλάδα και εξωτερικό, τάση η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τόσο μέσα στο 2013, όσο και κατά τα επόμενα χρόνια, λόγω των αδειών που ωριμάζουν και της καλής ρευστότητας που διαθέτει η εισηγμένη.


ΕΥΑΘ: Χωρίς τα μεγάλα προβλήματα εισπράξεων των απαιτήσεών της που έχει η «συνάδελφος» εταιρεία των Αθηνών, η ΕΥΑΘ διατήρησε σταθερό το ύψος των πωλήσεών της (αμυντικός κλάδος) μειώνοντας παράλληλα τις δαπάνες της κυρίως στο κομμάτι του μισθολογικού κόστους (μείωση αριθμού εργαζομένων, περικοπές αποδοχών).


ΕΥΔΑΠ: Η αύξηση των κερδών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις περικοπές δαπανών στο μισθολογικό και λοιπό κόστος. Περιθώρια ανάπτυξης υπάρχουν μέσω της ένταξης νέων ΟΤΑ στο δίκτυο της Εταιρείας, ενώ σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της είσπραξης των απαιτήσεων από δήμους και Δημόσιο.

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά: Εδώ και πολλά χρόνια υλοποιεί τη στρατηγική «από την αγορά στο ορυχείο», αναπτυσσόμενη τόσο μέσα από τη λειτουργική της διαδικασία, όσο και μέσα από εξαγορές. Η ζήτηση και οι οικονομικές της επιδόσεις επηρεάζονται από τη διεθνή ζήτηση στη μεταλλουργία, στον κατασκευαστικό τομέα, στις αυτοκινητοβιομηχανίες και σε άλλους παραγωγικούς τομείς.


Σαράντης: Πάνω από το 60% του κύκλου εργασιών της κατευθύνεται στο εξωτερικό, ενισχύοντας χρόνο με το χρόνο τη διεθνή του δραστηριότητα. Παράλληλα, κερδίζει μερίδια αγοράς στην Ελλάδα και διευρύνει την γκάμα των προϊόντων του. Σημαντικό στοιχείο κατά τα τελευταία χρόνια, η στροφή προς τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, τα οποία οδηγούν σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους.


Πλαίσιο: Οι πωλήσεις δεν έμειναν ανεπηρέαστες από τη μεγάλη υποχώρηση της ζήτησης στον κλάδο, ωστόσο υποχώρησαν σε μικρότερο βαθμό από τον ανταγωνισμό. Από την άλλη πλευρά, μέσα από μια σειρά επιτυχημένων κινήσεων και στρατηγικών, η διοίκηση της Πλαίσιο κατάφερε να εκτινάξει την κερδοφορία και να δημιουργήσει θετικό καθαρό ταμείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πολύ καλό το στίγμα και των αποτελεσμάτων του πρώτου φετινού τριμήνου.


Mevaco: Παρά τη δραστική μείωση της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας, η εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Mevaco σημείωσε το 2012 νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων, διευρύνοντας την γκάμα των προϊόντων της και του πελατολογίου της (όπως προϊόντα για ΑΠΕ και για αμυντικό εξοπλισμό) και διευρύνοντας τις εξαγωγές της.


Πλαστικά Θράκης-Πλαστικά Κρήτης-Flexopack-Eurodrip: Πρόκειται για τέσσερις εισηγμένες εταιρείες που το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεών της γίνεται εκτός Ελλάδας και που έχουν καταφέρει κατά τα τελευταία χρόνια να διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Η πορεία τους επηρεάζεται περισσότερο από την πορεία της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας, παρά από τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά.


ΕΛΤΟΝ Χημικά: Η επιτυχής απάντηση στην πτώση της εγχώριας ζήτησης και στον αυξημένο κίνδυνο επισφαλειών, ήρθε μέσα από τις ανοδικές δραστηριότητες στο εξωτερικό και μέσα από το διευρυμένο μερίδιο στην εσωτερική αγορά.

Ικτίνος Μάρμαρα: Η έντονη στροφή προς τις εξαγωγές στον τομέα του μαρμάρου και η έναρξη δραστηριοποίησης στον κλάδο της αιολικής ενέργειας είναι οι δύο βασικοί λόγοι ανόδου του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, μικρότερη έμφαση δόθηκε στην φθίνουσα και επικίνδυνη λόγω επισφαλειών, εγχώρια αγορά.


ΚΡΙ ΚΡΙ: Μεγάλη αύξηση πωλήσεων και υπερδιπλασιασμό καθαρών κερδών σημείωσε η εισηγμένη κατά την τελευταία τετραετία, διατηρώντας παράλληλα και άριστη ρευστότητα. Η αύξηση των εξαγωγών από τη μια πλευρά και η επέκταση της στη Νότια Ελλάδα από την άλλη, ήταν οι δύο βασικοί λόγοι ενίσχυσης των αποτελεσμάτων της.


Αφοί Καράτζη: Ο εισηγμένος όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κλάδους που όχι μόνο θεωρούνται αμυντικοί απέναντι στην κρίση, αλλά επιπλέον είναι και υποσχόμενοι στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η βιομηχανική παραγωγή είναι κυρίως εξαγωγική, ο τουρισμός στην Κρήτη είναι ανερχόμενος και επιπλέον υπάρχει και η δραστηριοποίηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


ΟΛΠ: Καθοριστικό γεγονός των τελευταίων ετών είναι η ενοικίαση ενός μέρους των εγκαταστάσεων του Οργανισμού στην κινεζική Cosco. H μεγάλη αύξηση της κίνησης στο λιμάνι και οι θετικές προοπτικές που δημιουργούνται επηρεάζουν και τον ΟΛΠ μέσα από τον τρόπο διαμόρφωσης του ενοικίου.


ΟΛΘ: Η εκτίναξη των κερδών κατά την τελευταία τετραετία συνοδεύτηκε και με μεγάλη αύξηση στο ταμείο του Οργανισμού, όταν οι τραπεζικές του υποχρεώσεις είναι μηδενικές. Η πορεία του κύκλου εργασιών ήταν ανοδική, ωστόσο η μείωση του κόστους ήταν αυτή που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα.


Καρέλιας: Η μεγάλη αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών προέρχεται αποκλειστικά από τις εξαγωγικές επιδόσεις της ελληνικής καπνοβιομηχανίας, καθώς στην εγχώρια αγορά παρουσιάζει προβλήματα για πολλούς λόγους (μείωση διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών, αυξημένη φορολογία στα τσιγάρα, αντικαπνιστική εκστρατεία). Μηδενικός ο τραπεζικός δανεισμός και πολύ υψηλά τα διαθέσιμα της εταιρείας.


Autohellas: Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες του ομίλου λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, η Autohellas κατάφερε να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές του επιδόσεις, τόσο ως προς τον κύκλο εργασιών, όσο και ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Οι βασικές απώλειες υπήρξαν στο μέτωπο της μακροενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ αντίθετα «κράτησε καλά» ο τομέας «Rent a Car» ευνοούμενος και από την ανοδική πορεία του τουρισμού.


Space Hellas: Η εταιρεία πληροφορικής κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της παρά την άπνοια έργων του δημόσιου τομέα κατά τα τελευταία χρόνια. Αυτό έγινε μέσα από μειώσεις κόστους, από μεγαλύτερη έμφαση στην προσφορά υπηρεσιών, αλλά και επικέντρωση σε εργασίες που διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Αξιοσημείωτη και η βελτίωση στο μέτωπο των ταμειακών ροών.


MLS: Η εισηγμένη είχε ως βασική εξειδίκευση προγράμματα λογισμικού στο χώρο της εκπαίδευσης και κατά την τελευταία τετραετία έχει διεισδύσει σε δύο πολλά υποσχόμενες δραστηριότητες, οι οποίες οδήγησαν και σε άνοδο κύκλου εργασιών. Η πρώτη ήταν αυτή των πλοηγών οδήγησης και η δεύτερη των έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Το management της εταιρείας θεωρεί ότι η «κοιλιά» εργασιών της τελευταίας διετίας έχει αρχίσει να αναστρέφεται και πως η πορεία των επόμενων ετών προβλέπεται να είναι ανοδική.

Μπροστά στην υπέρβαση το Χ.Α. - capital.gr

Αυτή την εβδομάδα και με αφετηρία τη διόρθωση που φαίνεται να ξεκίνησε από τις 981 μονάδες την Παρασκευή, αναμένεται να κριθεί το ανοδικό σενάριο στο Χ.Α που όλα δείχνουν ότι θα είναι άμεσα εξαρτημένο από την πορεία της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Η αγορά έχει ήδη διανύσει ένα απνευστί σημαντικό ανοδικό κύκλο τριών εβδομάδων στη διάρκεια των οποίων κατέγραψε αξιόλογα βραχυχρόνια κέρδη άνω του 22% και πέτυχε να ανακτήσει με ιδιαίτερη δυναμική πάνω από τα δύο τρίτα όσων έχασε στη διάρκεια της διόρθωσης του διμήνου Φεβρουαρίου-Απριλίου.

Aυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι το ΧΑ κοιτάζει μόνο ανοδικά. Παρότι έχουν ενεργοποιηθεί ισχυρά αγοραστικά σήματα σε μετοχές και δείκτες, τα τρέχοντα επίπεδα θεωρούνται κρίσιμα ώστε να αποδειχθεί ή να απορριφθεί το σενάριο που θέλει την εν εξελίξει ανοδική κίνηση να αποτελεί ένα ράλι ανακούφισης, πριν οι πωλητές επιστρέψουν δριμύτεροι και ολοκληρώσουν τη διόρθωση της αγοράς προς τις 700 μονάδες.

Αρκετοί αναλυτές, κόντρα στη διάχυτη αισιοδοξία των ημερών, περιμένουν να δουν πως θα αντιδράσει η αγορά στην πολύ ισχυρή πιθανότητα να ενταθούν στις προσεχείς συνεδριάσεις οι ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και τον τραπεζικό κλάδο, και αν θα υπάρξουν καταλύτες οι οποίοι θα ενθαρρύνουν τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης πάνω από ο ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων.

Αν η αγορά καταφέρει να υπερκεράσει την ισχυρή ζώνη αντίστασης των 976-995 μονάδων, τότε θα ανοίξει ο δρόμος στην αγορά ώστε πολύ σύντομα να κινηθεί προς το επόμενο μεσοπρόθεσμο στόχο της που βρίσκεται πάνω από τις 1.130-1.150 μονάδες.

Τεχνικά οι υπεραγορασμένες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στους επιμέρους δείκτες και τις μετοχές της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης ευνοούν το σενάριο περαιτέρω υποχώρησης, από τα επιμέρους χαρακτηριστικά της οποίας (τζίρους, όγκοι συναλλαγών, αντοχές σε κρίσιμες στηρίξεις από δεικτοβαρείς μετοχές, κ.ά.) θα διαφανούν και οι προθέσεις της αγοράς.

Σημαίνοντα ρόλο, παρά την χαμηλή βαρύτητα στη διαμόρφωση των δεικτών, παίζουν οι τραπεζικές μετοχές οι οποίες υπερδιπλασίασαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις τιμές τους ενόψει της έναρξης της διαδικασίας των αυξήσεων κεφαλαίου. Οι εβδομαδιαίες αποδόσεις για τις μετοχές του κλάδου είναι πράγματι εντυπωσιακές και δείχνουν ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει για τους μέχρι πρότινος «παρίες» της χρηματιστηριακής ανάκαμψης: Η Εθνική κατέγραψε εβδομαδιαία κέρδη 54% με το adr στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να εκτοξεύεται την Παρασκευή κατά 25,3% υψηλότερα, η Alpha 46%, ενώ η Πειραιώς 35% και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι η άνοδός τους μεσοπρόθεσμα θα συνεχιστεί.

Είναι πιθανό, εκτιμούν αναλυτές, οι μετοχές τους να διορθώσουν στο διάστημα που θα προηγηθεί της έναρξης των αυξήσεων κεφαλαίου εφόσον δεν απορροφηθεί η προσφορά όσων δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν, και μετά την αποκοπή των δικαιωμάτων να ξεκινήσει ένα νέο ανοδικό κύμα ώστε να υπάρχει βελτιωμένη εικόνα και να πετύχουν οι αυξήσεις συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ που πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του Μαΐου-Ιουνίου.


Πηγή:www.capital.gr

Προσεχώς δύο Coca Cola στο ταμπλό! - euro2day.gr

Δύο μετοχές Coca Cola, μία της γνωστής μας Coca Cola Hellenic (ΕΕΕΚ) και μία της μητρικής της πλέον, Coca Cola HBC AG, θα διαπραγματεύονται από τις 29 Απριλίου στο Χ.Α.!

Η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης στους μετόχους της Coca Cola ολοκληρώθηκε την Παρασκευή και ήταν επιτυχής αφού η αποδοχή έφτασε στο 96,85%.

Πλέον, η ελβετική εταιρεία, που αποτελεί, πλέον, τη holding του ομίλου, θα ενεργοποιήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) για τις εναπομείνασες σε ελεύθερη διασπορά μετοχές της Coca Cola Hellenic.

Για να ολοκληρωθεί, όμως, το squeeze out θα χρειαστεί κάποιος χρόνος.

Εν τω μεταξύ, στις 29 Απριλίου θα ξεκινήσει στο Λονδίνο (Premium αγορά του LSE) και παράλληλα στην Αθήνα και στη Ν. Υόρκη η διαπραγμάτευση των μετοχών της Coca Cola HBC AG.

Έτσι, για το διάστημα από τις 29 Απριλίου και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του squeeze out στο Χ.Α. θα διαπραγματεύονται οι μετοχές τόσο της Coca Cola Hellenic (ΕΕΕΚ) όσο και της μητρικής της Coca Cola HBC AG.

Πέραν της μάλλον πρωτόγνωρης εικόνας, θα υπάρξουν και ενδιαφέρουσες αλλαγές.

Ο τίτλος της Coca Cola HBC AG θα αντικαταστήσει αυτόν της Coca Cola Hellenic σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχει. Οι αλλαγές θα γίνουν μετά το κλείσιμο της Παρασκευής 26 Απριλίου και θα ισχύσουν από το πρωί της Δευτέρας 29 Απριλίου.


Μοιραστείτε
το άρθρο LinkedIn Facebook Twitter Σχολιάστε
παρακάτω
Το άρθρο συνεχίζεται παρακάτω


Η στάθμιση των μετοχών της Coca Cola HBC στους δείκτες θα είναι αντίστοιχη ή ελαφρώς χαμηλότερη αυτής της Coca Cola Hellenic, λόγω του πιθανού χαμηλότερου free float.

Οι μετοχές της Coca Cola Hellenic (EEEK) θα υπαχθούν στην κατηγορία χαμηλής διασποράς μέχρι και την ολοκλήρωση του squeeze out. Να σημειωθεί ότι έως τη Δευτέρα τέθηκαν σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

Αυτό σημαίνει ότι για ένα μικρό διάστημα η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α θα αυξηθεί, πλασματικά, κατά περίπου 6 δισ. ευρώ μιας και θα διαπραγματεύονται σε αυτό τόσο οι μετοχές της μητρικής όσο και της θυγατρικής Coca Cola.


ΥΓ.: Στο squeeze out θα ισχύσουν οι ίδιοι όροι με της δημόσιας πρότασης. Δηλαδή είτε θα αποδεχθεί ο επενδυτής την ανταλλαγή μετοχών, είτε θα πάρει το τίμημα με μετρητά. Αν δεν επιλέξει τίποτε από τα δύο, θα πάρει υποχρεωτικά μετοχές της Coca Cola HBC με την ίδια αναλογία που ίσχυσε και για τη δημόσια πρόταση.

Η συμφωνία με την τρόικα ευνοεί το Χρηματιστήριο

Ώθηση από ξένους οίκους και χρηματιστηριακές φέρνει το κλείσιμο της συμφωνίας με την Τρόικα. Παρά το γεγονός ότι, στις τράπεζες το τοπίο παραμένει θολό με Εθνική – Eurobank να παλεύουν για τους ιδιώτες, οι ξένοι οίκοι φαίνεται να προεξοφλούν κινήσεις στις κατασκευές – όπου σήμερα παρατηρούνται μαζικές αγορές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου, μέσα στις πρώτες δέκα εταιρείες βρίσκονται η Cheuvraux, η UBS, η Citigroup, η Deutche Bank και η Credit Suisse. Όλοι αυτοί οι ξένοι οίκοι συμμετείχαν και στην άνοδο των τραπεζικών μετοχών το προηγούμενο διάστημα, ενώ από σήμερα επεκτάθηκαν και σε μετοχές κατασκευαστικών. Εκτός από τους παραπάνω οίκους και τα funds τα οποία εκπροσωπούν, μεγάλο μερίδιο έχουν και ελληνικές χρηματιστηριακές οι οποίες διαθέτουν ξένους πελάτες ( Euroxx, Eurobank ). Το κλείσιμο, όμως, της συμφωνίας με την Τροϊκα φέρνει άνοδο και προσδοκίες τόσο σε μη τραπεζικές μετοχές, όσο και σε ορισμένες τράπεζες που φαίνεται να εξασφαλίζουν την συμμετοχή του 10%.
Σε άνοδο οι κατασκευαστικές εταιρείες με προσδοκίες και μαζικές αγορές
Σε άνοδο οι μετοχές των κατασκευαστικών εταιρειών μετά το κλείσιμο της συμφωνίας με την Τρόικα. Οι προσδοκίες των επενδυτών είναι ότι, μετά την εξασφάλιση της νέας δόσης θα ξεκινήσουν κάποια έργα του ελληνικού δημοσίου, ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα απραξίας. Ταυτόχρονα, οι αυξήσεις κεφαλαίου σε δυο τράπεζες θεωρείται ότι, δώσουν την ευκαιρία για μερική χρηματοδότηση των έργων. Και όπως φαίνεται από τις κινήσεις η εφόρμηση των επενδυτών είναι μαζική προεξοφλώντας κέρδη. Άνοδο μέχρι και 8% για την Ελλάκτωρ, μετοχή η οποία ηγείται των κερδών στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Με άνοδο μέχρι και 9,77% η Ιντρακατ και 10% ο Αβαξ. Με κέρδη μέχρι και 1,61% η Τέρνα Ενεργειακή.

http://www.newmoney.gr/article/8883/i-symfonia-me-tin-troika-eynoei-hrimatistirio