winnie cordero

youtube

Winnie: “Aba, masarap nga ang sukang may sipa…”

James: “…aht mhay tuhmahng ahseem.