what is love gif

❀⊱╮

Thích, yêu, thương là ba điều khác nhau.

 Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên. 

Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim người đó một cách ích kỉ. Và rất khó có thể quên được người ta yêu.

 Nhưng khi ta thương một người, điều đó mang ý nghĩa lớn lao hơn. Là ta không chỉ đơn thuần thích và yêu người đó, mà ta còn muốn có trách nhiệm với người đó. Ta muốn bảo vệ, lo lắng và chở che. Ta nhìn người đó bằng cái nhìn bao dung hơn, dễ dàng tha thứ hơn… Khi ta thương một người, có khi ta phải chấp nhận làm điều gì đó mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương.”

cos'è l'amore?

Ho chiesto ad un professore:
“cos'è l'amore?!?”
Lui:“Non ho mai studiato questa materia..”
Ho chiesto ad un tassista:
“cos'è l'amore?!?”
Lui:“Non conosco questa strada..”
Ho chiesto ad un bambino:
“cos'è l'amore?!?
Lui:"Non conosco questo gioco..”
Ho chiesto ad un pazzo:
“cos'è l'amore?!?”
Lui:“La cosa che mi ha fatto diventare cosi”

@struruso