2

180817 BTS_official’s Weibo Post

[#本月的BTS#] 您的七夕爱心包已上线(●・◡・●)ノ♥ #小猪佩奇防弹配米# ​​​

[#ThisMonth'sBTS#] Your Qixi Festival love package is now online! (●・◡・●)ノ♥ #PeppaPigBangtanAndARMY#
(T/N: Qixi Festival is also known as the Chinese Valentine’s Day)

Trans cr: Nadia @ allforbts
© Please credit when taking out

“Nếu như không phải cả hai bên đều thích nhau. Thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác”

[YangZhuang dịch] #Cáyêutinh

“Cách nhau một màn hình điện thoại, có gạt có lừa nhau thì có thể biết được sao? Mối quan hệ nào cũng vậy, bắt đầu không khó-duy trì mới khó.”

• Cá Yêu Tinh