walking alone quotes

4

close up hd portraits of Jungkook are the reason why i’m going to die early

“Giới trẻ chúng ta ngày nay, có một thứ cảm giác mà tôi nghĩ là hầu như ai cũng từng cảm thấy: cô đơn. Và trong thời đại ngày càng tân tiến, sự cô đơn lại càng thấm vào người ta đậm nét hơn.

Có người lủi thủi đi về, tìm mãi không thấy một người bạn thân.

Có người quan hệ rộng, xã giao liên tục, nhưng cũng không có bạn thân vì ai cũng là bạn.

Có người nhạy cảm, sợ hãi một mối quan hệ mới chỉ vì ngại mình sẽ bị dối lừa…

Tất cả đều là dấu hiệu của cô đơn. Cô đơn không phải là một mình. Cô đơn là xung quanh bạn có rất nhiều người, nhưng bạn luôn cảm thấy chỉ có một mình…”

(“Tay tìm tay níu tay” - Hamlet Trương)

#CHIÊU

HUFFLEPUFF:

“When you walk through a storm
Keep your chin up high
And don’t be afraid of the dark.
At the end of a storm is a golden sky
And the sweet, silver song of a lark.
Walk on through the wind,
Walk on through the rain,
Tho’ your dreams be tossed and blown.
Walk on, walk on with hope in your heart
And you’ll never walk alone.”

–Oscar Hammerstein II (Nettie Fowler: Carousel: You’ll Never Walk Alone)

BTS Ideal Type

1. Ideal Looks 

Rap Monster: A sexy girl who can converse with me for a long with a nice voice, is appropriately tall, has pale skin, feminine girl, looks good in a white T-shirt + Jeans + Red Converse High 

Jin: A girl whose looks and personality is similar to that of a puppy, whose good at cooking, kind and takes good care of me. 

J-Hope: Likes books and takes good care of others, a girl who’s good at cooking. 

Suga: Someone similar to me, someone composed and wise, who likes music. 

Jimin: A girl who is nice and cute. Must be smaller than me.

V: Someone who becomes more charming by the day, someone who only takes care of me, someone who only loves me, someone who’s chic outdoors but makes me hot chocolate and has a lot of aegyo inside. Also a girl who spends the money I earn thrifty, who can give everything to my/our parents.

Jungkook: Someone who’s at least 168 cm but smaller than me, is a good wife, good at cooking, smart, has pretty legs, and is nice. Also a girl who likes me, is good at singing.