walandyo

Sambit ng Batanggenyo:
 • Alalaon baga!
 • Anla!
 • Ala-eh!
 • Ala hoy!
 • Anu ga are
 • ay bawase!
 • Ay hulong…
 • Ay utas..
 • Bakin ga?
 • Bakin ga titimo'y buhay!
 • Ka ka gara..
 • kakahamit ga nari!..
 • Ka ka yabo!
 • Kambit ih…
 • Kuru’in mo’y…
 • Kawasa!
 • Kayapa nga!
 • kainaman ka na!
 • Dika pa..
 • Dyus kopo Rudeh!
 • Ike’y na aldabes ko…
 • Langot!!! Ano ka
 • Latite ih..
 • Lintres..
 • Lintok na ire.
 • Maski na!
 • Marire…
 • Nakuha mo ang iyung hinahanap….
 • Nag damusak na.
 • Nag lahuga na!
 • pandagisdis eh..
 • Paanhen!
 • pag ikay nalingilan ko.
 • pag ako ga...
 • Pag dimo nakita’y makikita mo sa akin…
 • Piho koy!
 • Talpog…
 • Tang inabeyt…
 • Tik na yaah.
 • Tinamaan ka ng magaling..
 • Walandyo…