w:edit

2

Magwayen:

she: ina, asawa, diyosa ng karagatan

her: mahinahon at mahinay, ang kaniyang mga alon ang naghehele sa kaniyang mga supling habang umaawit ng kantang pag-ibig at kaluwalhatian

she: dinadala ang mga kaluluwa sa kanilang hantungan, ang namamangkang diyosa na sa ganda’y nakapagbibigay ng huling kagalakan sa mga yumao, na sa ligaya nila’y nalilimutan na nila ang kanilang pagyao (sapagkat siya’y hinding hindi makalimot)

her: kumakatawan sa galit ng mundo, ang mabangis niyang alon ang kaniyang sandata sa pakikibaka, ang nilalang na pinakakinakatakutan ng lahat, ang babaeng hindi kinailangan ang lalaki, ang diyosa ng kabilang buhay

she: siya’y nagdudulot ng kamatayan, at lahat ng kagandahan sa mundo

This is a gift, it comes with a price
Who is the lamb and who is the knife?
Midas is king and he holds me so tight
And turns me to gold in the sunlight.                                                                                                                                       Rabbit Heart by Florence And The Machine