w.rokkor hh

flickr

by Tai
Via Flickr:
MINOLTA X-700 / MINOLTA MC W.ROKKOR-HH 35MM 1:1.8 Kodak ultramax 400 (Expired 11/2010)

flickr

珍惜每一刻時光 bởi Tai
“Cậu sẽ không thể hiểu được đâu.
Hiểu vì sao trời lại xanh.
Và cái nắm tay lại mềm đến vậy. Cũng không hiểu được vì sao tôi khóc.
Khi mùa hè vụt qua. Chúng ta đã từng rất thiết tha.
“Đừng đi nữa.”
Ngày thật dài và đêm trôi qua như một tiếng thở.
Sao không nắm tay tôi chặt hơn?”

-Lynh Miêu-