vyets

Polish Numbers 1-20

1 Jeden (yeden)
2 Dwa (d’va)
3 Trzy (chy)
4 Cztery (ch’tery)
5 Pięć (pyench)
6 Sześć (shescht)
7 Siedem (shedem)
8 Osiem (oshem)
9 Dziewięć (jehvyench)
10 Dziesięć (jehshench)
11 Jedenaście (yeh-den-asch-che)
12 Dwanaście (dva-nash-che)
13 Trzynaście (chy-nash-che)
14 Czternaście (chter-nash-che)
15 Piętnaście (pyet-nash-che)
16 Szesnaście (shescht-nash-che)
17 Siedemnaście (shedem-nash-che)
18 Osiemnaście (oshem-nash-che)
19 Dziewiętnaście (jeh-vyet-nash-che)
20 Dwadzieścia (dva-jesch-cha)