vs basco

10

[VILLAIN] Sally.

Japanese name: サリー
Romanized name: Sarii

Alignment: Basco ta Jolokia, Space Empire Zangyack
Villain Type: Enforcer
Inspiration: Monkey
Status: Dead.

From: Kaizoku Sentai Gokaiger, Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Uchuu Keiji Gavan: THE MOVIE 

Trivia

  • Sally’s name might be a pun on the Japanese word for a monkey - “saru” (猿).

Source: tokumonster.tumblr.com