vrystaat

5

#VSKunstefees 13-18 July 2015

Vrystaat Kunstefees • Arts Festival • Tsa-Botjhaba

Die Vrystaat Kunstefees is ‘n Afrikaanse taalfees wat kreatiewe kragte tussen Engels en Sotho kulture saamsmee.


Ons dra by tot die uitruil van idees rondom kuns, kultuur en die samelewing deur verbintenisse met ander nasionale en internasionale kreatiewe gemeenskappe.

The Vrystaat Arts Festival • Tsa-Botjhaba is an Afrikaans language festival that forges creative connections with English and Sotho cultures.

We contribute to the exchange of ideas around arts, culture and society through connections with other national and international creative communities.