volant

In macchina - vocab

in macchina = in the car
guidare = to drive
guidatore = driver
passeggero = occupant
codice della strada = rules of the road
permesso di guida = driving permit  
patente (di guida) = driving licence
documenti = ID proof 
assicurazione = insurance
libretto = car documents
volante = steering wheel
marmitta = muffler/silencer
tettuccio = roof
paraurti = bumper
pneumatici/gomme = tyres/tires
lunotto = rear window
tergicristallo = windscreen/windshield wiper
parabrezza = windshield/windscreen
cambio = gearshift
frizione = clutch
acceleratore = accelerator
clacson = horn
frenare = to brake
inchiodare = slam on the brakes
andare dritto = to go straight ahead
sterzare = to steer
curva = bend
ponte = bridge
piazza = square
fari/fanali = lights
accendere i fari = headlights on
lampeggiare = to flash lights
lampeggianti = flashing/police lights
pericolo = danger
incidente = accident
tamponamento = rear-ending, pile up
autostrada = motorway/turnpike/highway
cartina stradale = road map
indicazioni = directions
pedaggio = toll
corsia = lane
veicoli lenti = slow lane
corsia di sorpasso = overtaking lane
sorpassare = to overtake
corsia di emergenza = emergency lane
carreggiata = roadway
strada a due carreggiate = dual-carriageway
cartelli stradali = sign posts, road signs
sottopassaggio/sottopasso = underpass
parcheggio/posteggio = car-park, parking lot
parcheggio custodito = parking lot with attendant
parcheggio incustodito = parking lot without attendant
parchimetro = parking meter
isola pedonale = pedestrian zone
spartitraffico = traffic island
zona pedonale = pedestrian precinct / shopping center
traffico = traffic
ingorgo = traffic jam
code = traffic ahead
incrocio = crossroads, intersection
lavori in corso = roadwork/men at work
strada sdrucciolevole = slippery road
bivio = junction
rotonda = roundabout
semaforo = traffic light
strisce pedonali = pedestrian/zebra crossing
pedone = pedestrian
lampione = lamp-post
marciapiede = sidewalk
via = street
strada = road
strada principale = main road
strada statale = A road/state road
strada provinciale = county road
strada laterale = side road 
stazione di servizio/distributore = petrol station, gas station
gasolio = diesel
benzina senza piombo/verde = unleaded petrol    
viale = avenue
strada a senso unico = one way street
senso di marcia = travel direction
strada a due sensi di marcia = road with two travel directions
strada in pendenza = sloping road
velocità = speed
velocità massima = maximum speed
velocità minima = minimum speed
velocità di marcia = running speed
rallentare = to slow down/reduce speed
accelerare = to speed up
limite di velocità = speed limit
multa = fine
fermarsi = to stop (very fast, also engine on)
sostare = to park (engine off)
fermata dell’autobus = bus-stop
pista ciclabile = bicycle trail
passaggio a livello = level crossing

mettere la freccia = to use the turn signal
fare un'inversione (a U) = do a U-turn
scalare (la marcia) = to change down
cambiare marcia = to change gear
è vietato = it’s forbidden
è permesso = it’s allowed
divieto di accesso = no entry
divieto di fermata = no stopping
divieto di transito = no thoroughfare
macchina in divieto di sosta = illegally parked car
non ho visto il semaforo rosso = I didn’t see the red light
quel motorino mi ha tagliato la strada = the motor bike cut across me
ho cercato di frenare ma ho perso il controllo dell'auto = I tried to brake but lost control of the car
moderare la velocità nei centri abitati = slower/control your speed into residential areas
mantenere la distanza di sicurezza = to keep a safe distance
attenzione, caduta massi = caution, falling rocks
immettersi nella corsia = take the lane /merge into the lane
disporsi su due file = two-lane traffic (organize on two lanes)
girare a destra/sinistra = to turn right/left
suonagli (il clacson) se non si muove! = honk the horn if he doesn’t start moving!
allacciati la cintura di sicurezza = fasten your seat belt/safety belt
vado in macchina = I go in the car
prendo la macchina/ci vado in macchina = I take the car/go by car
mettere in moto/accendere il motore = to start the engine

To kobiety są skomplikowane i tajemnicze, a poznanie ich prawdziwej natury byłoby odkryciem większym niż rozszczepianie jąder atomów. Chodzą nawet słuchy, że kiedyś rosyjski uczony odkrył czego chce kobieta. Niestety zmieniła zdanie.
—  Volantification.pl ‘Mężczyzna prosty w obsłudze”
Bo ja po prostu uwielbiam inteligentne kobiety z zainteresowaniami. Tak się składa, że pasja idzie w parze z inteligencją, więc dopiero mając te cechy możecie być interesujące. Kiedy spotykam kobietę, która jest stewardessą, fotografuje, spędza dnie na czytaniu publikacji o kulturze Majów, podróżuje, jeździ konno, szyje sobie sama ubrania, studiuje coś dlatego, że chciała, a nie bo „wypadało coś studiować” albo chociażby zbiera patyczki od Big Milków, żeby zrobić z nich kopię Krzywej Wieży, to chcę się z nią żenić. Poznając takie kobiety zawsze mówię: „ŁAŁ!” i stoję jak idiota z twarzą otwartą ze zdumienia. Przestaję też od nich wymagać żeby były idealne. Mogą być trochę za grube, mieć nogi krótsze niż do nieba albo brzydkie paznokcie, a i tak są dla mnie najpiękniejsze na świecie. Inteligencja jest seksowna i dodaje wam kilka mocnych punktów, których nie przebije żadna modelka równie inteligentna co garnek.
—  Volantification.pl “Interesujące kobiety nie istnieją”

Ai baretti, Seiano, Vico Equense, Napoli. #aibaretti #cafedelmar #bar #seiano #vicoequense #napoli #sorrento #saturdaynight #sabatosera #sabato #saturday #lastnight #summer #summertime #estate #agosto #zara #outfit #top #volant #blonde #blondie #bionda #longhair #straighthair #hounsaccodicapelli #smile #sorriso #lipstick #rossetto #tattooed #tattoos #inked #inkedgirl #oldschool #instagram #picofthenight (at Cafè Del Mar-Seiano)

Made with Instagram