vladimir dedecek

Slovenský národný archív (Slovak national archives), Bratislava, Slovakia.

(Arch. Vladimír Dedeček, 1970-83)

Photo by Carlos Traspaderne with Hasselblad 500 C/M & Kodak film.

Slovenský národný archív (Slovak national archives), Bratislava, Slovakia.

(Arch. Vladimír Dedeček, 1970-83)

Photo by Carlos Traspaderne with Hasselblad 500 C/M & Kodak film.

Slovenský Rozhlas (Slovak Radio), Bratislava, Slovakia.

(Arch. Štefan Svetko, Štefan Ďurkovič & Barnabáš Kissling, 1967-83)

Photo by Carlos Traspaderne with Hasselblad 500 C/M & Ilford film.