visa-pour-l'image

3

Justin Jin

Exhibits work at Visa pour L'Image

This year at the International Festival of Photojournalism in Perpignan, Justin Jin, 2011 EF photographer, exhibited, “Zone of Absolute Discomfort” on the advance and retreat in Russia’s Arctic at Perpignan. 

Look out for 2010 EF photographer Krisanne Johnson, exhibiting “I Love You Real Fast,” on the coming of age for Swazi girls at Visa Pour Li'mage’s exhibition.  

4

LA ROBA ESTESA ARREU / LA ROPA COLGADA EN EL MUNDO (I)

Perpignan (França)

Sense deixar les curiositats de la roba a Barcelona i a la resta de l'Estat; comencem un viatge pels vestits d'arreu del món. Posem un peu al país veí, França, on trobem la roba de Perpignan. Durant el festival de fotoperiodisme “Visa pour l'Image” (al que sóc fidel) hi ha temps de fixar-se en la roba dels francesos del sud, d'aquells que encara parlen català i et somriuen quan t'escolten. La primera quinzena de setembre els carrers de Perpignan s'omplen de turistes i de càmeres de fotografia de professionals i amateurs. Tots els monuments de la ciutat (l'antinc convent, l'antiga presó, el que era l'escorxador, la torre del Castellet…) serveixen de sala d'exposicions per mostrar les millors imatges de l'any. Periodisme estàtic. No calen les paraules per explicar els temes d'actualitat, però totes les fotografies van acompanyades del text que explica quin és el tema del reportatge i quan i on es va disparar la càmera. Una cita ineludible pels qui estimem la fotografia, els crítics amb el món que ens envolta i del turisme de proximitat.

__________________________________________________________________

Sin dejar las curiosidades de la ropa en Barcelona ni del resto del Estado; empezamos un viaje por la indumentaria de algunos países del mundo. Ponemos un pie en el país vecino, Francia, donde encontramos la ropa de Pepignan. Durante el festival de fotoperiodismo “Visa pour l'Image” (al que soy fiel) hay tiempo para fijarse en la ropa de los francese del sur, esos que todavía hablan catalán y te sonrien cuando te escuchan. La primera quincena de septiembre las calles de Perpignan se llenan de turistas y cámaras de fotografía de profesionales y amateurs. Todos los monumentos de la ciudad (un antiguo convento, la antigua prisión, lo que era el matadero, la torre del Castillo…) sirven de sala de exposiciones para mostrar las mejores imágenes del año. Periodismo estático. No hacen falta palabras para explicar los temas de actualidad pero todas las fotografías van acompañadas del texto que explica cual es el tema del reportaje y cuando y donde se disparó la cámara. Una cita ineludible para los que disfrutan de la fotografía, los críticos con el mundo que nos rodea y del turismo de proximidad.

Visa pour l'image 2012,
la Mecque du…

From September 1 to 16, Perpignan will host the festival of photojournalism “Visa pour l’Image”, the annual meeting for those whose job is to provide us with images to help us better understand the world we live in.

Now in its 24th year, hundreds of thousands of strangers will descend on Perpignan to consider the state of the world. There were 209,000 visitors in 2001, nine thousand more than the previous year. It never ceases to amaze me that “Visa pour l’Image” has become the season’s most important photographic pilgrimage.

vimeo

A few years old but this interview with Mr. Jean-Francois Leroy cracked me up. His opinions on photojournalism.