verdwijn

Boek: Toen Findus klein was

-de kruiswoordraadsel(s) (de kruiswoordpuzzel(s)) = raadsel waarbij horizontaal en verticaal woorden in hokjes ingevuld moeten worden

-de verdwijning(en) = het verdwijnen

-hij had bijna alles wat een man zich wensen kan.

-en verder had hij het gezelschap van zijn kippen.

->het gezelschap (de gezelschappen) = het bij iemand of bij anderen zijn

-warrig (b.n.) = in de war / chaotisch, onsamenhangend

-plots (bijwoord) = plotseling, opeens

-hij kon er nooit een goed gesprek mee voeren.

-dan leek het wel alsof niks meer leuk was.

-het suikerbrood (de suikerbroden) = brood bereid met veel suiker

-opvrolijken = vrolijker stemmen, ervoor zorgen dat iemand vrolijker wordt

-nu ben ik daar te oud voor.

-beredderen = in orde brengen

-ze had een kartonnen doos bij zich.

->kartonnen (b.n.) = van karton

-miauwen = geluid voortbrengen zoals een kat dat doet, miauw zeggen

-gestreept (b.n.) = met strepen

-het rolgordijn (de rolgordijnen) = gordijn dat kan worden opgerold

-het zonlicht = licht van de zon

-verstrooid (b.n.) = geestelijk afwezig, met zijn gedachten ergens anders

-hij was helemaal in de ban van de poes.

->in de ban van iets of iemand = helemaal enthousiast over, onder de indruk van

-strelen = zacht strijken, aaien, liefkozen

-de pels (de pelzen) = dierenhuid met haren

-de klauw(en) = scherpe, kromme nagel (en poot) van roofdieren en roofvogels

-ongerust (b.n.) = bezorgd, bang dat er iets ergs gebeurt of gebeurd is

-jij moet voor hem zorgen en zijn nieuwe mama worden.

-van toen af werden de dagen veel vrolijker voor Pettson.

-het huis voelde niet langer leeg aan.

->aanvoelen = intuïtief, gevoelsmatig begrijpen / een bepaald gevoel wekken

-Findus hing in de keuken rond.

->rondhangen = ergens doelloos en verveeld zitten of staan

-de moestuin(en) = groentetuin

-hij zal zich wel een poosje alleen redden.

->redden (wederkerend) = voor zichzelf zorgen

-misschien moet ik zo nu en dan toch een kopje koffie gaan drinken in de keuken.

->zo nu en dan = af en toe, soms

-Pettson had nu iemand om mee te praten.

-kakelen = het geluid van kippen voortbrengen

-de kindertijd = periode wanneer iemand nog een kind is, kinderjaren

-jammer (b.n.) = spijtig

-voorlezen = hardop lezen voor een of meer personen

-het krantenartikel (de krantenartikelen) = artikel, stuk in een krant

-verliefd (b.n.) = vol van verlangen naar, liefde voelend voor iemand

-de verpleegster(s) = vrouw die beroepshalve zieken verpleegt

-het weekblad (de weekbladen) = tijdschrift dat één keer per week verschijnt

-het tandwiel (de tandwielen) = tandrad

-de hefboom (de hefbomen) = soort paal of stang waarmee men aan de ene kant iets zwaars omhoog kan tillen door hem aan de andere kant naar beneden te duwen

-de uitvinder(s) = iemand die iets uitvindt

-het plaatje (de plaatjes) = kleine plaat, kleine weergave van een tekening, foto e.d.

-toen ze in het tijdschrift Het Jaar Rond zaten te kijken,…

-de prent(en) = gedrukte afbeelding, plaat

-de paljas(sen) = clown, aansteller, lachwekkend persoon

-Pettson staarde hem verbluft aan.

->aanstaren = met een strakke blik, starend aankijken

->verbluft (b.n.) = sterk verbaasd, onthutst

-allereerst (b.n.) = vóór al het andere

-Pettson antwoordde toen hij van zijn verbazing bekomen was.

->bekomen = bijkomen, zich herstellen

->de verbazing = het verbaasd zijn, grote verwondering

-de naaidoos (de naaidozen) = doos met naaibenodigdheden

-dagen en weken gingen voorbij.

-hij hield niet op met praten.

-het stille, lege huis van vroeger was nu vol leven.

-dichtknijpen = door knijpen dichtdoen

-alleen al de gedachte aan zijn eenzame leven van vroeger maakte hem weer droevig.

-klaarwakker sprong hij uit bed.

->klaarwakker (b.n.) = helemaal wakker

-het kussen (de kussens) = zak die is gevuld met zacht materiaal, om op te zitten, tegen te leunen, zijn hoofd op te leggen e.d.

-de hal(len) = ruimte achter de buitendeur van een huis of gebouw

-het kippenhok (de kippenhokken) = (nacht)hok voor kippen

-rukken = hard trekken, met schokken trekken

-Pettson heeft geen broek aan.

-zwijgen = niets (meer) zeggen / ophouden met praten of geluid maken, niet (meer) klinken

-pikken = nemen, stelen

-Pettson vertrok zonder daarop te antwoorden.

-het geheugen (de geheugens) = het vermogen om feiten enz. te onthouden

-de zeef (de zeven) = voorwerp met kleine gaatjes om iets mee te zeven, bijv. thee

-doodsbang (b.n.) = in hevige angst, heel erg bang

-…, amper tien meter van hem vandaan.

->amper (bijwoord) = ternauwernood, nauwelijks, nog maar net

-Findus was op ontdekkingstocht gegaan in huis.

->de ontdekkingstocht(en) = ontdekkingsreis

-in een hoek onder de zoldertrap vond hij een gat in de muur en daar kroop hij door.

->de zoldertrap(pen) = trap naar een zolder

-zijn ogen pasten zich snel aan.

->aanpassen (wederkerend) = zich gedragen op een manier die past bij de omgeving of de omstandigheden

-hier en daar sijpelde een straaltje zon naar binnen.

->hier en daar = op verschillende plaatsen, niet overla

->sijpelen = lekkend druipen, langzaam vloeien

-het zaagsel = fijne houtdeeltjes die ontstaan bij zagen

-het spinnenweb(ben) = net dat een spin maakt om vliegende insecten in te vangen

-de wand(en) = vlak dat een ruimte begrenst of afscheidt, muur aan de binnenkant van een vertrek

-de lichtstraal (de lichtstralen) = streep licht

-de plank(en) = gezaagd, lang plat en rechthoekig stuk hout

-hij kroop een hoek om waar het lichter werd.

-verblinden = blind maken, door fel licht beletten te zien

-er lag een hoop rommel en roestig afval tussen de brandnetels.

->de rommel = wanordelijke boel

-ritselen = een heel zacht krakend of schurend geluid maken

-grommen = brommend geluid, dreigend keelgeluid maken, vaak als waarschuwing, bijv. door een hond

-hij draaide zich om en zag een pelsen gevaarte op hem afkomen.

->omdraaien (wederkerend) = zichzelf geheel of gedeeltelijk in een andere richting draaien

->pelsen (b.n.) = van bont (gemaakt), bonten

->het gevaarte (de gevaarten/s) = iets dat reusachtig groot is

->afkomen op = naar iets of iemand toe komen

-ieder haartje van Findus ging van angst overeind staan.

->overeind (bijwoord) = rechtop

-voortdurend (b.n.) = aanhoudend, de hele tijd door

-hij hield zich zo stil hij kon en hoopte maar dat het monster hem niet zou opmerken.

->opmerken = in het oog krijgen, zien

-lokken = naar zich toe laten komen door iets lekkers of iets prettigs in het vooruitzicht te stellen

-hij durfde niet terug te roepen.

->terugroepen = roepend antwoorden 

-want dan zou het monster hem meteen in de gaten hebben.

->iets in de gaten hebben = iets opmerken of begrijpen 

-de grijze, harige kolos bleef maar in de buurt van de kist.

-de kolos(sen) = persoon of zaak van erg grote afmeting, reus, gevaarte

-het waren twee van die kleine mukkels die in huis woonden.

-het wezen (de wezens) = schepsel

-ze konden om het even waar opduiken.

->om het even = het maakt niet uit

->opduiken = onverwacht komen, tevoorschijn komen

-ik durf er niet uit.

-er zit daarbuiten een vreselijk dier dat me wil opeten.

->daarbuiten (bijwoord) = buiten die (genoemde) ruimte

-opvreten = vooral gezegd van dieren opeten

-verstandig (b.n.) = goed nadenkend over iets, niet dom

-Findus werd de opscheppers moe.

->de opschepper(s) = iemand die opschept, die doet alsof hij veel rijker, sterker enz. is dan hij in werkelijkheid is

-de mukkels zagen de ernst van de situate nu eindelijk in.

->de ernst = belang, gewicht

->inzien = begrijpen, beseffen

-we fiksen dit wel.

->fiksen = klaarspelen, voor elkaar krijgen

-hij ging rustig liggen wachten op Pettson en loerde af en toe door het kijkgat.

->loeren = scherp kijken

->het kijkgat (de kijkgaten) = kleine opening om door te kijken

-doorzoeken = nauwkeurig zoeken in / verder zoeken

-fatsoenlijk (b.n.) = volgens de regels van hoe het hoort, van hoe iemand zich hoort de gedragen / redelijk goed

-de kous(en) = kledingstuk dat de voet bedekt en het hele been of een deel van het been

-dikwijls (bijwoord) = menigmaal, vaak, vele keren

-de schroef (de schroeven) = rond metalen staafje met een spiraalvormige groef dat men in hout, ijzer enz. kan draaien

-foppen = iemand op een grappige manier beetnemen, voor de gek houden

-uitkomen = ontdekt of bekend worden

-al krabde hij op zijn hoofd en trok hij aan zijn baard.

-aantrekken = aan het lichaam doen van kleding

-ze wezen in de richting van het timmerhok.

-het spoor (de sporen) = combinatie van tekens waaraan men kan zien waar iemand of iets gelopen of gereden heeft

-hij zag zijn bretellen in het gras liggen.

->de bretel(len/s) = rekbare band over de schouders en aan een broek om die broek op te houden

-daar hing een klopper aan een stuk ijzerdraad dat uit een hoop rommel stak.

->de klopper(s) = voorwerp waarmee men klopt, bijv. tegen een deur, in plaats van een bel

->de ijzerdraad (de ijzerdraden) = van ijzer getrokken draad

->uitsteken = naar voren steken, naar buiten steken

-de das(sen) = marterachtig zoogdier dat in burchten leeft

-de zonsopgang(en) = het opgaan van de zon, zonsopkomst

-waggelen = heen en weer schommelend lopen

-verdorde bladeren

->verdord (b.n.) = dor geworden

-de opluchting = bevrijding van zorg

-Findus klemde zich aan zijn nek vast.

->klemmen = stevig vasthouden, met sterke druk tussen iets vastzetten

-er is niets om bang voor te zijn.

-weifelen = aarzelen, geen besluit kunnen nemen

-de helling(en) = het hellen, schuine stand

-ik hoef me werkelijk nooit meer eenzaam te voelen.

->werkelijk (b.n.) = heus, inderdaad

-besluiten = tot de slotsom komen, concluderen / beëindigen

-wat een geluk dat ik je toen gevonden heb voor de das je kon opeten.

-jij kunt met iedereen vriendschap sluiten.

->sluiten = aangaan, officieel vastleggen

7

MY HOME LIBRARY:

Signed copies.

1. The Infinite Plan, Isabel Allende (found at a flea market in Maastricht).
2. Anything Goes, John Barrowman (found in the bargain bin of a comic book store in Newcastle).
3. De Verdwijning van Leiden, Frank Koenegracht (I was his guide at a poetry festival).
4. The Ocean at the End of the Lane, Neil Gaiman (found at a bookstore in Utrecht).
5. Uitzien Met D, Mischa Andriessen (also his guide at a poetry festival).
6. Looking For Alaska, Will Grayson Will Grayson, and The Fault in Our Stars, John Green (one signing, one surprise party, and one book award ceremony).
7. Stereo, Kila&Babsie (launch party, Kila is an old friend of mine).

Laatst was het mij gelukt, dacht ik. Ik had je eindelijk verwijderd uit mijn leven. Volledig uitgegumd. Ik vertelde mijn vriendinnen dat ik het niet meer over je wilde hebben. Telkens als een oude vriend of vriendin aan mij vroeg hoe het eigenlijk met je ging, zei ik: “Sorry, heb geen idee over wie je het hebt.” Eerst dachten ze dat ik serieus niet wist dat ze het over jou hadden, maar al snel merkte ze aan de toon in mijn stem, aan mijn ogen die de pijn probeerde weg te drukken dat ik best wist over wie ze het hadden. Dan vroegen ze: “Heeft hij het zo erg verkloot?” Ja, dat had je. Dat had je zeker. Toch was het mij gelukt, alles wat met jou te maken had, had ik verwijderd. Ik had geen spullen meer die mij aan jou deed herinneren. Ik dacht amper aan je, tot afgelopen nacht. Toen droomde ik dat je mij een bericht had gestuurd. Ik herinner mij hoe opgelucht ik was in die droom, dat je eindelijk iets van je liet horen. Toen ik wakker werd realiseerde ik mij hoe verdrietig ik was dat het slechts een droom was. Het voelt als een stap terug, maar opnieuw ben ik op weg je bestaan te vergeten, te wissen, te laten verdwijnen.
—  Verdwijn, alsjeblieft.
#18

Ik ben een heel nuchter persoon maar ik heb dromen die ik zelfs niet in mijn dagboeken durf weg te schrijven. Meestal zeg ik van de herfst te houden, maar ik verweer me tegen haar snijdende windvlagen. Ik draag graag mooie lingerie maar verdwijn onder grote truien en verwassen blauwe jeans. Er volgt een zweem van medelijden wanneer de oudste dame in de rij, net voor mij, een eenpersoons maaltijd afrekent; toch eet ik elke vrijdag graag alleen. Ik ben tegen het gewoeker van alcohol overal maar betrap mezelf er nog steeds op dat ik een nieuw huis nooit zonder wijn in handen bezoek, nooit een tweede glas afsla en nooit klaag over de smaak van lauwwarm bier. Ik praat nooit over nieuwe ontmoetingen omdat ik bang ben dat ik er dan later op moet terugkomen en dat ik dan moet uitleggen wanneer zij erachter kwamen dat ik een gedoofde vlam bleek te zijn. Dat betekent niet dat ik me afweren zal voor een nieuwe ontmoeting en een nieuwe stilte. Ik voel nog altijd een onbehagelijk gevoel van eenzaamheid, zelfs nu ik participeer in een wereld die steeds meer de mijne lijkt.

Maar net zoals mijn huid die loslaat door de ijzige wind, zo trek ook ik me los van wat comfortabel is. Zo sla ik een nieuwe weg in, al weet ik dat ik zelfs dan terug bij af ben.

Boekverslag, de Reünie

Titelbeschrijving:

Simone van de Vlugt, De Reünie.
Amsterdam 2004 (eerste druk)


motivatie van mijn boekkeuze:

je moest een boek lezen van lezen voor de lijst, dus ik ging kijken welk boek mij aansprak. Toen kwam ik dit boek tegen, het sprak me aan omdat de achterkant waar altijd de kleine samenvatting staat heel weinig vertelde van was er zou gebeuren. Daarom werd ik nieuwsgierig en heb ik dit boek gekozen.

 

Korte samenvatting

Sabine die nu eind twintig is en werkt als secretaresse in Amsterdam. Rakelt door een reünie van haar oude middelbare school in Den Helder. een belangrijke gebeurtenis op uit haar jeugd; de verdwijning van haar klasgenoot Isabel. Isabel was op de basisschool de beste vriendin van Sabine maar op de middelbare school groeide ze uit elkaar en werd Isabel populair. Na de verdwijning van Isabel veranderde Sabine en werd Zij het populaire meisje van de klas.
Ze kan de verdwijning van Isabel nauwelijks herinneren, ze mist stukken uit het verleden. Dat het toen het gebeurde het gespreksonderwerp van de dag was.

En dan heeft ze ook nog een ander probleem ze was een jaar weg van haar werk omdat ze een depressie had als ze weer op haar werk komt wordt ze buitengesloten door haar collega’s. ze heeft geen zin meer om naar haar werk te gaan, totdat Olaf een knappe jongen van de automatisering afdeling haar aandacht trekt.

Het boek speelt zich in het nu af, rond Amsterdam en Den Helder

 

 Mening over het boek

Ik vond het boek goed omdat het je laat nadenken over of jij alles nog zo goed weet van het verleden en of je dan goed gehandeld hebt. Het laat je vertellen dat je nare gebeurtenissen uit het verleden niet moet opkroppen want dat kan leiden tot nog meer verdriet/depressie.
verder willen ze laten weten dat je niet iedereen meteen kan vertrouwen in het boek bijvoorbeeld met Olaf van haar werk later blijkt hij een heel ander persoon te zijn dan dat ze had verwacht.

Aan het einde van het boek was ik geschokt over wat er was gebeurd rond Isabels verdwijning, ik vond het goed bedacht maar het boek eindigde wel opeens. Ik had verwacht dat het boek nog wat meer uitleg gaf over de verdwijning van Isabel, maar aan de andere kant ga je daardoor zelf nadenken hoe het zo gelopen kon zijn.