venyamin smekhov

How many beautiful men was in the Soviet cinema *__*

Andrey Mironov

Alexander Kaidanovsky

Aleksei Katyshev

Andrei Kharitonov

Vasiliy Lanovoy

Venyamin Smekhov

 Vladimir Korenev

Vladimir Talashko

Vladimir Shevelkov

Vyacheslav Tikhonov

Dmitri Kharatyan

Igor Krasavin

Igor Starygin

Mihail Boyarskiy

Mihail Kazakov

Nikolaj Eremenko

Oleg Vidov

Oleg Strizhenov

Oleg Yankovsky

SergeyZhigunov

Sergei Stolyarov

Yuriy Bogatyrev

Yuri Senkevich

Yuriy Solomin

It is only those whom I remembered *__*