varnas

По-лесно е човек да види чуждите грешки и да направи проблем от тях, отколкото да забележи своите и да си замълчи.

~ заключения по време на следобедно кафе