van de straat

Parade van 1000 Antwerpenaren

Een menselijke sculptuur met 1000 figuranten uit alle hoeken van de stad Antwerpen.  Aan de hand van een fictief classificatiesysteem trachtte Thomas Verstraeten orde te brengen in de huidige chaos van de straat, de stad en bij uitbreiding de steeds complexere, gepolariseerde wereld. Enerzijds is De parade van mannen, vrouwen en diegenen die vanuit de verte op vliegen lijken een ode aan de straat, een viering van de rijke, diverse publieke ruimte en zijn bewoners, maar anderzijds problematiseert ze onze eenzijdige, ordenende blik op diezelfde publieke ruimte.

Het komt razendsnel naar beneden gedonderd of heel langzaam om de hoek van de straat gekropen, maar het is er altijd en het zal er altijd blijven
—  Dat kleine stukje verdriet die diep vanbinnen nog steeds vast zit